Gwahardd pennaeth ysgol am flwyddyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Eirios Hall ei diswyddo yn haf 2011

Mae pennaeth ysgol fabanod yn Y Trallwng wedi cael ei gwahardd rhag dysgu am flwyddyn ar ôl ei chael yn euog o gamymddygiad proffesiynol annerbyniol.

Clywodd panel disgyblu Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru bod Eirios Hall, pennaeth Ysgol Ardwyn, wedi gwneud i sawl plentyn mor ifanc â phedair oed grio ac wedi ceryddu un plentyn oedd â nam lleferydd am beidio siarad yn glir.

Roedd yna 14 o gyhuddiadau yn ei herbyn, gan gynnwys un o afael mewn siwmper un plentyn a'i godi oddi ar ei draed wrth iddo geisio codi llwy roedd wedi ei ddisgyn.

Gwadodd Hall, sy'n 59, honiad iddi golli ei thymer a dywedodd ei bod wedi gweithredu oherwydd pryder am y plentyn.

Penderfynodd y panel fod yna dystiolaeth i gefnogi saith o'r cwynion, a bod pedwar arall wedi eu profi'n rhannol.

Penderfynodd y panel nad oedd modd cefnogi dau o'r cwynion yn ei herbyn.

Ar un achlysur clywodd y panel iddi wawdio plentyn â nam llefarydd, gan ddweud wrtho am siarad yn iawn mewn gwers.

'Ymddygiad difrifol'

Ond methwyd profi iddi ddefnyddio gormod o rym wrth ddelio gyda phlentyn a phroblemau ymddygiad difrifol.

Penderfynwyd ei bod hi wedi ei hatal ar soffa yn ystod un cyfnod o ymddygiad allan o reolaeth, ond roedd yna bosibilrwydd fod yna gyfiawnhad i'w' hymddygiad.

Ond fe wnaeth y panel nodi nad oedd Hall wedi llenwi adroddiad ar y mater, fel y dylai wedi gwneud.

Daeth ei hymddygiad i'r amlwg ar ôl i bedwar o athrawon fynd i'r awdurdodau.

Cafodd ei gwahardd yn 2010 wrth aros ymchwiliad, a chafodd ei diswyddo yn haf 2011.

Dywedodd ei chyfreithiwr Robert Vernon fod yr achos wedi ei gadael yn ynysig ac yn methu a chyfathrebu gyda ffrindiau a chyn-gydweithwyr.