Un o bob 10 planhigyn mewn bygythiad o ddiflannu o'n coedwigoedd

  • Cyhoeddwyd
blodyn (pic:Bob Gibbons/Plantlife)Ffynhonnell y llun, Bob Gibbons/Plantlife
Disgrifiad o’r llun,
Adroddiad bod rhai planhigion yn diflanu oherwydd nad oes rheolaeth gywir ar y coedwigoedd

Mae un o bob 10 rhywogaeth mewn bygythiad o ddiflannu o'n coedwigoedd yn ôl adroddiad elusen cadwraeth.

Dywedodd Plantlife bod angen "newid sylweddol" yn y modd y mae gofalu am goedwigoedd er mwyn atal dirywiad.

Mae'n galw ar Lywodraeth Cymru i ail-ganolbwyntio ar "ansawdd nid sylwedd" y coedwigoedd.

Dywedodd Comisiwn Coedwigaeth Cymru - adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru - eu bod yn ymroddedig i wella rheolaeth a chadwraeth.

Yn ôl yr elusen mae nifer o goedwigoedd Cymru yn "dywyll, wedi gordyfu ac yn dawel".

Glöyn byw

Mae tegeirianau a mwsogl ymhlith y planhigion a choed sydd o dan fygythiad yn ôl yr elusen.

"Wrth i flodau'r coedwigoedd ddirywio, felly hefyd y bywyd gwyllt sy'n ddibynnol arno," meddai llefarydd.

"Mae 'na arwydd bod nifer y coed yn gostwng ac ar ei isa' yng Nghymru ers 1970.

"Mae lefel y glöyn byw hefyd wedi gostwng 56% yn ein coedwigoedd."

Dywedodd Dr Trevor Dines, awdur yr adroddiad a rheolwr cadwraeth Plantlife Cymru, nad creu 5,000 hectar o goedwigoedd newydd y flwyddyn yw'r ateb.

"Mae 'na fwy o goedwigoedd heddiw nag yr oedd 20 mlynedd yn ôl ac eto mae'r blodau ac ati yn dirywio.

"Mae angen edrych ar yr hyn sy'n digwydd i'n coedwigoedd yn hytrach na chreu mwy."

Dywedodd y Comisiwn Coedwigaeth eu bod yn cydnabod pwysigrwydd rheoli coedwigoedd yn well ac annog perchnogion preifat i wneud yr un peth.

"Rydym wedi ymrwymo i reolaeth sensitif er budd bioamrywiaeth a chadwraeth rhywogaethau a chynefin," meddai llefarydd.

Ychwanegodd bod planhigion brodorol yn allweddol i goedwigoedd Cymru a'u bod yn gwneud allweddol i annog tyfu blodau gwyllt.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol