Gemau Paralympaidd: Agor y drws i bobl anabl

  • Cyhoeddwyd
Jacob ThomasFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Un sydd wedi sicrhau ei le yn y Gemau Paralympaidd yw Jacob Thomas

Gyda 100 niwrnod tan y Gemau Paralympaidd yn Llundain mae'r Farwnes Tanni Grey-Thompson wedi uno gyda rheolwyr chwaraeon anabledd Cymru i annog clybiau chwaraeon i agor y drws i bobl anabl.

Mae'r cyfle i bobl anabl gymryd rhan mewn chwaraeon wedi cynyddu yn sylweddol ers i Chwaraeon Anabledd Cymru gael ei lansio yn 2000.

Ond y gobaith yw y bydd y cyfleoedd yn tyfu mwy petai clybiau, awdurdodau lleol a chyrff chwaraeon cenedlaethol - sydd ar hyn o bryd ddim yn darparu ar gyfer pobl anabl - yn gallu darparu sesiynau penodol ac o ansawdd ar gyfer pobl anabl yn eu cymunedau.

"Mae Cymru yn hyrwyddwr gwych i chwaraeon anabledd," meddai'r Farwnes Grey-Thompson.

"Nid yn unig yn nhermau cynhyrchu Paralympwyr ond am eu rhaglenni cymunedol gwych.

"Ond mae'n allweddol bod clybiau a darparwyr chwaraeon eraill yng Nghymru yn gwneud gwahaniaeth a chwarae eu rhan."

'Gobeithion'

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Tanni Grey-Thompson 11 medal aur

Fe wnaeth y Farwnes Grey-Thompson ennill 11 medal aur mewn Gemau Paralympaidd yn ystod ei gyrfa.

Eglurodd Michelle Daltry o Chwaraeon Anabledd Cymru, mai'r gwaddol gorau o'r Gemau Paralympaidd yn Llundain dros yr haf fyddai gweld y gymuned chwaraeon yng Nghymru yn dod at ei gilydd a chefnogi chwaraeon anabledd.

"Mae gennym ni record wych o lwyddiant ond mae angen mwy o gefnogaeth a chodi'r gobeithion."

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi sefydlu rhaglen arbennig 'Insport' sy'n annog y sector chwaraeon i feddwl sut all bobl anabl gymryd rhan ym mhob agwedd o chwaraeon - o gymryd rhan i hyfforddi a gwirfoddoli.

"Rydym ar gael i gynnig yr holl hyfforddiant, adnodau a chefnogaeth allweddol," meddai Ms Daltry.

Mae Gweinidog Chwaraeon Cymru, Huw Lewis, wedi cefnogi'r cynllun.

"Mae Cymru wedi gwneud mwy na'r disgwyl mewn chwaraeon anabledd, o'r gwreiddiau mewn cymunedau neu ar y lefel rhyngwladol mewn Gemau Paralympaidd," meddai.

'Miliwn o gyfleoedd'

"Mae'n adlewyrchiad o'n hymrwymiad i flaenoriaethu chwaraeon anabled.

"Ond mae 'na bob tro gyfle i wneud mwy ac felly dwi'n falch iawn o gefnogi Chwaraeon Anabledd Cymru yn eu hymgyrch i annog mwy i gymryd rhan a chael cyfle mewn chwaraeon yng Nghymru."

Dywedodd Yr Athro Laura McAllister, Cadeirydd Chwaraeon Cymru, bod 'na dros filiwn o gyfloed chwaraeon ar gael yng Nghymru ond bod angen sicrhau llawer mwy.

"Fel Chwaraeon Cymru, mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn uchelgeisiol.

"Rydym am weld pob plentyn yn cael eu bachu gan chwaraeon am oes - yn ddieithriad."

Fe lwyddodd y Cymry oedd yn rhan o dîm Paralympaidd Prydain yn Beijing ennill 14 o fedalau, 10 medal aur, a oedd yn 25% o holl fedalau'r tîm yn 2008.

Ychwanegodd Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, nad oes ganddi unrhyw amheuaeth y bydd athletwyr Cymru yn rhan allweddol o dîm Prydain yn Llundain eleni.

"Efallai ein bod yn genedl fach ond yn sicr fe wyddom sut i greu argraff ar y llwyfan chwaraeon.

"Does 'na ddim dwywaith y bydd athletwyr Cymru yn ennill medalau unwaith eto, a dwi'n dymuno'r gorau iddyn nhw a'r staff cefnogol."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol