'Prawf addasrwydd' i landlordiaid

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r llywodraeth wedi addo gwella mynediad at gartrefi fforddiadwy

Bydd rhaid i landlordiaid Cymru basio prawf arbennig o dan gynllun trwyddedu sy'n cael ei gynnig gan Lywodraeth Cymru.

Dywed gweinidogion y bydd y newid yn ateb pryderon am safon ac ymarferion rhai landlordiaid ac asiantau rhentu ar hyn o bryd.

Mae'r cynllun yn rhan o Bapur Gwyn sydd â'r nod o gynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy a gwella safon y tai presennol.

Mae nifer y tai ar rent gan landlordiaid preifat yng Nghymru wedi dyblu dros y ddegawd ddiwethaf 182,000, neu un o bob saith tŷ yng Nghymru.

Mae'r Papur Gwyn yn rhagflaenydd i Fesur Tai a fydd yn cael ei gyflwyno yn y Cynulliad, yn disgrifio'r sector tai preifat fel un sydd â phegynau o ymarfer da a gwael.

Er bod y Papur yn dweud bod nifer o esiamplau o landlordiaid da, mae rhai tenantiaid yn cael eu gadael mewn sefyllfa anodd gan weithredwyr diegwyddor.

Gwirfoddol

Dywedodd y Papur: "Mae rhai pobl wedi gorfod diodde' amgylchiadau gwael, diffyg diogelwch ac weithiau bygythiad o gael eu taflu allan.

"Mae hynny, ynghyd â diffyg dewis, yn golygu bod nifer o bobl yn gorfod diodde' ymarferion amheus rhai landlordiaid ac asiantau tai."

Ar hyn o bryd, mae Cynllun Achrediad Landlordiaid gwirfoddol yn bodoli ymhob un o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru, ac mae 1,300 o landlordiaid wedi cael eu hyfforddi neu achredu ers iddo gychwyn yn 2008.

Ymhlith y mesurau eraill sy'n cael eu cynnig yn y Papur Gwyn mae :-

  • Cryfhau rôl strategol awdurdodau lleol i adnabod ac ateb galw cartrefi yn lleol;
  • Taclo gwastraff eiddo gwag drwy roi grym i gynghorau i gynyddu'r dreth cyngor ar dai sy'n wag am dros flwyddyn;
  • Canolbwyntio ar dai gwag drwy'n cynllun cenedlaethol i'w troi yn gartrefi;
  • Cydweithio effeithiol ar bwrpas tai a gwasanaethau.

Ychwanegodd Llywodraeth Cymru y bydd Mesur ar wahân yn cael ei gyflwyno i ddiwygio tenantiaeth er mwyn ei gwneud yn haws i bobl ddod o hyd i gartrefi sy'n addas wrth i'w hamgylchiadau newid, a'i gwneud yn haws i symud rhwng landlordiaid ac eiddo.

Bydd y Mesur yna'n cael ei gyflwyno ar ôl y Mesur Tai.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol