Ditectif preifat: Adroddiad beirniadol

  • Cyhoeddwyd
Daniel MorganFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Daniel Morgan ei lofruddio yn 1987 ond hyd yma chafwyd neb yn euog

Mae adroddiad wedi dweud mai camgymeriadau'r heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron oedd y rheswm am fethiant achos llys yn ymwneud â ditectif preifat o Gymru gafodd ei lofruddio yn Llundain chwarter canrif yn ôl.

Yn 2011 bu'n rhaid dirwyn yr achos i ben yn erbyn tri ar gyhuddiad o lofruddio Daniel Morgan gyda bwyell y tu allan i dafarn yn Llundain.

Ddydd Llun cyhoeddwyd adroddiad gafodd ei lunio ar ôl i chwe ymchwiliad yr heddlu fethu â dod o hyd i'r llofrudd.

Storfa

Mae'r adroddiad wedi dweud bod tri llond bocs o dystiolaeth bosib wedi eu cadw mewn storfa a heb eu rhyddhau i'r amddiffyn.

Oherwydd hynny bu'n rhaid i'r barnwr ddirwyn yr achos i ben.

Dywedodd adroddiad Heddlu Llundain a Gwasanaeth Erlyn y Goron fod cam-gymeriadau hefyd wedi eu gwneud wrth ddelio gyda rhai roddodd wybodaeth i'r heddlu.

Mae teulu Mr Morgan wedi dweud y byddan nhw'n galw am ymchwiliad cyhoeddus dan arweinyddiaeth barnwr i ymchwiliad yr heddlu.

Llwgrwobrwyo

Yn ôl rhai, cafodd y ditectif preifat ei lofruddio ar ôl iddo ddod o hyd i dystiolaeth o lwgrwobrwyo ymhlith yr heddlu yn ne Llundain.

Roedd rhai wedi honni mai heddlu llwgr arweiniodd at fethiant yr ymchwiliad i lofruddiaeth Mr Morgan.

Cafodd tri dyn eu cyhuddo o'r llofruddiaeth yn 2008 ond ar ôl 18 mis o ddadleuon cyfreithiol cafodd yr achos ei ollwng