Cyhuddo'r llywodraeth o 'ailwampio hen gyhoeddiadau'

  • Cyhoeddwyd
TaiFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae gwrthwynebwyr wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o "ystumio" ffeithiau.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhestr o gynlluniau isadeiledd sy'n werth £3.5 biliwn dros gyfnod o dair blynedd.

Ond mae'r pleidiau eraill wedi dweud nad oes yna fawr ddim newydd yn cael ei gynnig.

Dywedodd gweinidogion eu bod yn chwilio am ffynonellau newydd o arian - gan gynnwys cronfeydd pensiwn - er mwyn talu am brosiectau mawr a llenwi'r bwlch wedi toriadau gwariant cyhoeddus.

Mae'r prosiectau yn cynnwys cynlluniau tai, addysg, ac ysbytai ac wedi eu dewis oherwydd eu potensial i helpu'r economi i ffynnu.

Gwariant cyhoeddus

Honnodd y pleidiau eraill fod y llywodraeth yn "ystumio" ffeithiau ac yn ailwampio hen gyhoeddiadau.

Yn y cyfamser, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhuddo Llywodraeth San Steffan o gyflwyno toriadau'n rhy fuan ac yn rhy gyflym - a dweud bod y polisi wedi achosi toriadau mawr i'w cyllid cyfalaf.

Yn ymarferol bydd cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru wedi'i haneru erbyn 2014-15 o'i gymharu â 2009-10.

Dywedodd gweinidogion eu bod yn ceisio codi arian a darganfod ffyrdd i leihau'r toriadau gwariant cyhoeddus, gan gynnwys ceisio ennill pwerau i fenthyca arian

Gallai cynllun i helpu cynghorau fenthyca arian i gynnal a chadw heolydd gafodd ei gyhoeddi'n ddiweddar fod yn sylfaen i feysydd eraill gwariant cyhoeddus.

Gwrando

Dywedodd y llywodraeth eu bod wedi gwrando ar y gymuned fusnes wrth greu Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru i Hybu Twf a Swyddi.

Mae'r Gweinidog Cyllid, Jane Hutt, wedi dweud: "Rydym yn dal i fod yn llywodraeth sy'n ymrwymedig i ddarparu isadeiledd a chreu swyddi ac rydym am gymryd pob cyfle cost-effeithiol i gynyddu buddsoddiad cyfalaf ar draws Cymru er gwaethaf toriadau llym yn ein cyllideb.

"Hwn fydd y tro cyntaf inni gyhoeddi amlinelliad mor glir o'n blaenoriaethau cyfalaf strategol."

Dywedodd fod tai yn flaenoriaeth.

"Bydd yn ein cynllun yn cynnig tystiolaeth gadarn o sut mae Llywodraeth Cymru yn helpu economi Cymru i dyfu."

Ond dywedodd Paul Davies AC, Llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig ar gyllid: "Rhaid i Lywodraeth Cymru weithio'n galetach i adeiladu ar y cyllid gwerth £3.5 biliwn ar gyfer cynlluniau cyfalaf y tair blynedd nesaf, hynny yw yr hyn roedd eisoes wedi'i gyhoeddi.

'Twf economaidd'

"Mae'r Ceidwadwyr Cymreig am i'r llywodraeth ymrwymo i gynlluniau fel Partneriaethau Cyhoeddus-Preifat allai gynyddu'n fawr y cyllid ar gael ar gyfer prosiectau isadeiledd, gan greu twf economaidd a swyddi yng Nghymru."

Dywedodd Ieuan Wyn Jones AC Plaid Cymru, y cyn-weinidog gyda chyfrifoldeb am yr economi: "Alla i ddim gweld llawer o gynlluniau sy'n gwbl newydd."

Roedd Ms Hutt, meddai, wedi rhestru cynlluniau oedd eisoes ar y gweill.

Honnodd y Democratiaid Rhyddfrydol fod y llywodraeth yn "ailbecynnu" hen gyhoeddiadau.

"Nid hon yw'r weledigaeth gywir ar gyfer twf a'n heconomi," meddai AC y blaid, Peter Black.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol