Diwrnod cyntaf y Fflam yng Nghymru

 • Cyhoeddwyd

Ar seithfed diwrnod ei thaith o amgylch Prydain cyn dechrau'r Gemau Olympaidd yn Llundain, mae'r Fflam Olympaidd yn cyrraedd Cymru am y tro cyntaf.

Fore Gwener mae'r fflam yn gadael Caerwrangon cyn croesi'r ffin i Gymru ychydig cyn 11:00am.

Mae rhedwyr y diwrnod yn cario'r fflam am 300 metr yr un, gan ymweld â naw o ganolfannau yng Nghymru cyn gorffen y diwrnod yn y brifddinas.

Y disgwyl yw y bydd y fflam yn cyrraedd Caerdydd erbyn 5:32pm.

Mae'r traddodiad o gludo'r Fflam Olympaidd o gartref y Gemau yng Ngwlad Groeg i leoliad y gemau yn dyddio'n ôl i ddechrau'r gemau modern yn 1896.

Daeth y Fflam i Brydain ar awyren aur arbennig a glanio ym Mhen Tir yng Nghernyw fore Sadwrn, Mai 18.

Y cyntaf i gario'r fflam oedd enillydd medalau aur Prydain, yr hwyliwr Ben Ainslie.

Ar seithfed diwrnod y daith mae'r Fflam yn croesi Clawdd Offa o Gaerwrangon i Gaerdydd, gan basio drwy Trefynwy, Y Fenni, Pont-y-pŵl a Chasnewydd cyn cyrraedd y brifddinas.

Amcangyfrif o amseroedd Taith y Fflam Olympaidd :-

 • 07:58 Caerwrangon
 • 08:32 Powick
 • 08:44 Malvern
 • 09:24 Malvern Wells
 • 10:12 Y Rhosan ar Wy
 • 11:04 Trefynwy
 • 11:29 Rhaglan
 • 11:48 Y Fenni
 • 12:43 Brynmawr
 • 14:16 Blaenafon
 • 14:48 Abersychan
 • 15:15 Pont-y-pŵl
 • 15:46 Casnewydd
 • 17:32 Caerdydd