Ail ddiwrnod y Fflam yng Nghymru

 • Cyhoeddwyd

Ar ail ddiwrnod ymweliad y Fflam Olympaidd â Chymru - sef wythfed diwrnod y daith o amgylch Prydain, mae'r ffagl yn teithio o Gaerdydd i Abertawe.

Ond nid taith syml ar hyd traffordd yr M4 yw hon, ond cyfle i bobl cymoedd y de i gael cipolwg ar un o draddodiadau hynaf y Gemau Olympaidd.

Ar ôl gadael Caerdydd yn blygeiniol, cafodd y ffagl ei chludo drwy Fro Morgannwg cyn troi'n ôl am y brifddinas a symud ymlaen tua'r gogledd.

Wedi taith drwy Ferthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf, mae'r ffagl yn troi am Ben-y-bont ar Ogwr.

Bydd y Fflam yn mynd drwy ardal Castell-nedd Port Talbot cyn gorffen y diwrnod yn Abertawe.

Ar ôl treulio'r noson yn y ddinas, bydd y Fflam yn symud tua'r gorllewin fore Sul.

Amcangyfrif o amseroedd Taith y Fflam :-

 • 06:29 Caerdydd
 • 07:00 Dinas Powys
 • 07:16 Y Barri
 • 08:59 Caerdydd
 • 09:50 Caerffili
 • 10:40 Pontypridd
 • 11:09 Merthyr Tudful
 • 13:04 Treherbert
 • 13:19 Ynyswen
 • 13:24 Treorci
 • 13:48 Nant-y-moel
 • 14:08 Dyffryn Ogwr
 • 14:29 Bryncethin
 • 14:43 Pen-y-bont ar Ogwr
 • 15:17 Trelales
 • 15:31 Y Pîl
 • 16:06 Margam
 • 16:24 Taibach
 • 16:32 Port Talbot
 • 16:44 Llansawel
 • 17:09 Castell-nedd
 • 17:45 Abertawe