Cyn-brif gwnstabl Heddlu Dyfed Powys, Terry Grange, wedi marw

  • Cyhoeddwyd
Terry Grange
Disgrifiad o’r llun,
Terry Grange, cyn brif gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys

Bu farw cyn-Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys Terry Grange wedi salwch hir.

Bu Mr Grange, a oedd yn ei 60au cynnar, yn brif gwnstabl am saith mlynedd.

Ef oedd prif swyddog Cymdeithas Prif Gwnstabliaid wrth ddelio gydag achosion o gam-drin plant a rheoli troseddwyr peryglus.

Dywedodd Prif Gwnstabl presennol Heddlu Dyfed-Powys, Ian Arundale: "Mae ein meddyliau a chydymdeimlad gyda gwraig Mr Grange a'i deulu.

"Mae gwaith Terence Grange tra wrth y llyw yn Nyfed Powys wedi cael effaith parhaol ar y Deyrnas Unedig."

Dywedodd Mr Arundale ei fod wedi cyflawni gwaith pwysig ym meysydd cam-drin plant a throseddwyr peryglus.

"Fe wnaeth gynorthwyo yn y gwaith o sefydlu polisi cenedlaethol i'r heddlu yn y meysydd hyn, a gyda materion eraill yn ymwneud a thrais y tu mewn a thu allan i'r teulu.

"Roedd ei waith ar y cyd gyda'r Gwasanaeth Prawf a'r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr yn neilltuol wrth sicrhau trefniadau i fonitro troseddwyr rhyw yn y gymuned.

"Hefyd bu'n gweithio gyda'r llywodraeth wrth lunio "Cyfraith Sarah".

Fe wnaeth o ymddeol yn 2007 wedi sgandal am gamddefnyddio cerdyn credyd corfforaethol.

Negeseuon e-bost

Yn 2008 fe wnaeth ymchwiliad gan Gomisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu ddweud ei fod yn euog anghysonderau gyda chostau a chamddefnydd e-byst.

Cyn-gariad Mr Grange wnaeth yr honiadau o gamymddygiad yn ei erbyn ddau fis ar ôl i'w perthynas ddod i ben.

Honnodd fod y gŵr priod a thad i dri o blant wedi anfon 102 o negeseuon e-bost iddi hi drwy gyfrifiadur yr heddlu.

Penderfynodd Gwasanaeth Erlyn y Goron nad oedd digon o dystiolaeth i erlyn Mr Grange am gamymddwyn mewn swydd gyhoeddus.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol