Rhybudd wedi i ddau gael eu hachub oddi ar arfordir Y Rhyl

Bad Achub Image copyright Other
Image caption Bad Achub Y Rhyl ddaeth i'r fei

Mae Sefydliad y Bad Achub wedi rhybuddio perchnogion cychod am beryglon mynd allan i'r môr heb yr offer cywir ar ôl i ddau ddyn mewn cwch bach fynd i drafferthion oddi ar arfordir y gogledd.

Bad achub ddaeth i'r fei wedi i hofrennydd yr heddlu eu gweld am 8.18pm nos Lun ddwy filltir allan yn y môr oddi ar arfordir Y Rhyl.

Fferm wynt

Y gred oedd eu bod yn rhwyfo tuag at fferm wynt chwe milltir oddi ar yr arfordir.

Dywedodd llywiwr Bad Achub Y Rhyl, Martin Jones, fod y ddau'n lwcus.

"Doedd ganddyn nhw ddim siacedi achub, dim radio VHF, dim ffôn symudol, dim offer diogelwch personol na signalau rhybudd er mwyn denu sylw, yr hyn ddylai fod ar unrhyw gwch," meddai.

"Gan fod y golau'n pylu roedden nhw'n lwcus bod rhai wedi eu gweld a rhai wedi eu hachub."

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.