Llys: Mam wedi diodde trais

  • Cyhoeddwyd
Yaseen Ali EgeFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd corff Yaseen, saith oed, ei ddarganfod wedi tân yn ei gartref

Mae llys wedi clywed bod mam wedi diodde trais yn y cartre ers dechrau ei phriodas a bod teulu ei gŵr wedi ei thrin fel "morwyn fach".

Yn Llys y Goron Caerdydd mae Sara Ege, mam Yaseen, o Dreganna, Caerdydd, wedi gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth ac o geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Cafodd corff Yaseen, saith oed, ei ddarganfod wedi tân yn ei gartre yng Ngorffennaf 2010.

Mae ei dad, Yousef Ali Ege, wedi gwadu cyhuddiad o ganiatáu i blentyn farw drwy fethu â'i amddiffyn.

Taro â phren

Dywedodd y fam wrth y llys fod y tad wedi bwrw'r mab, ei gicio a'i daro â phren ers blynyddoedd.

Roedd hi'n rhy ofnus i alw am help, meddai.

Dywedodd y fam fod ei gŵr wedi cloi Yaseen yn y stafell molchi am hyd at 10 munud y diwrnod cyn ei farwolaeth.

Roedd hi wedi clywed ei mab yn gweiddi mewn poen a phan agorodd y drws roedd ei wyneb yn goch.

Ar ddiwrnod y farwolaeth roedd hi wedi dadlau â'i gŵr, gan ddweud wrtho na ddylai fod wedi ymosod ar eu mab yn y fath fodd.

Yn dreisgar

Dywedodd i'r ddadl droi'n dreisgar ac i Yaseen ddod i'r stafell cyn i'w dad ddechrau ei gicio - y tro hwn yn ei stumog.

Cwympodd y mab i'r llawr, meddai, a diferai gwaed o'i geg.

Ychydig o funudau wedyn, trodd yn las cyn iddo farw.

Yn wreiddiol, y gred oedd bod y bachgen wedi marw oherwydd damwain drychinebus oherwydd y tân.

Ond dangosodd archwiliad post mortem fod y bachgen wedi ei gam-drin yn gorfforol.

Mae'r achos yn parhau.