Llys: Mam wedi diodde trais

Yaseen Ali Ege Image copyright Other
Image caption Cafodd corff Yaseen, saith oed, ei ddarganfod wedi tân yn ei gartref

Mae llys wedi clywed bod mam wedi diodde trais yn y cartre ers dechrau ei phriodas a bod teulu ei gŵr wedi ei thrin fel "morwyn fach".

Yn Llys y Goron Caerdydd mae Sara Ege, mam Yaseen, o Dreganna, Caerdydd, wedi gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth ac o geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Cafodd corff Yaseen, saith oed, ei ddarganfod wedi tân yn ei gartre yng Ngorffennaf 2010.

Mae ei dad, Yousef Ali Ege, wedi gwadu cyhuddiad o ganiatáu i blentyn farw drwy fethu â'i amddiffyn.

Taro â phren

Dywedodd y fam wrth y llys fod y tad wedi bwrw'r mab, ei gicio a'i daro â phren ers blynyddoedd.

Roedd hi'n rhy ofnus i alw am help, meddai.

Dywedodd y fam fod ei gŵr wedi cloi Yaseen yn y stafell molchi am hyd at 10 munud y diwrnod cyn ei farwolaeth.

Roedd hi wedi clywed ei mab yn gweiddi mewn poen a phan agorodd y drws roedd ei wyneb yn goch.

Ar ddiwrnod y farwolaeth roedd hi wedi dadlau â'i gŵr, gan ddweud wrtho na ddylai fod wedi ymosod ar eu mab yn y fath fodd.

Yn dreisgar

Dywedodd i'r ddadl droi'n dreisgar ac i Yaseen ddod i'r stafell cyn i'w dad ddechrau ei gicio - y tro hwn yn ei stumog.

Cwympodd y mab i'r llawr, meddai, a diferai gwaed o'i geg.

Ychydig o funudau wedyn, trodd yn las cyn iddo farw.

Yn wreiddiol, y gred oedd bod y bachgen wedi marw oherwydd damwain drychinebus oherwydd y tân.

Ond dangosodd archwiliad post mortem fod y bachgen wedi ei gam-drin yn gorfforol.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol