Cais i ddatblygu parc paneli solar enfawr yn Sir Benfro

  • Cyhoeddwyd
Parc Solar Rhosygilwen yn Sir BenfroFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Y llynedd fe wnaeth parc solar cyntaf Cymru ddechrau cynhyrchu trydan ar stad Rhosygilwen yn Sir Benfro

Mae cwmni o'r Almaen wedi gwneud cais i ddatblygu parc paneli solar gwerth tua £20m yn Sir Benfro.

Petai cais Kronos Solar yn cael ei dderbyn, y parc yn Cosheston fydd un o'r rhai mwyaf o'i fath ym Mhrydain.

Fe fydd y safle 25 hectar yn cynhyrchu 13 megawat o drydan.

Dywedodd un o gyfarwyddwyr Kronos, Dr Alexander Arcache, wrth y BBC bod y safle yn West Farm "wedi ei ddewis yn ofalus."

"Mae'n bwysig bod pobl yn cefnogi ynni adnewyddol a'n bod ni'n lleddfu unrhyw ofnau".

Parc solar cyntaf

Y llynedd fe wnaeth parc solar cyntaf Cymru ddechrau cynhyrchu trydan ar stad Rhosygilwen yn Sir Benfro.

Cafodd bron 10,000 o baneli solar eu mewnforio o'r Unol Daleithiau a'u gosod mewn 12 rhes ar gae chwe erw.

Mae Llywodraeth y DU wedi lleihau cymhorthdal i fuddsoddwyr mawr mewn ynni haul.

Penderfynodd Adran Ynni a Newid Hinsawdd y llywodraeth leihau'r cymhorthdal i ffermydd solar mawr o Awst 1 y llynedd.

Mae ffermydd dros 250 cilowat hyd at 5 megawat yn cael hawlio 8.5 ceiniog am bob cw/awr.

Yn achos cynlluniau rhwng 150 a 250 cw, y tâl yw 15c ac i rai rhwng 50 a 150 cw, 19c.