Cynhadledd eglwysi 'gwyrdd' yn Wrecsam

  • Cyhoeddwyd
Paneli solar ar eglwysFfynhonnell y llun, Church in Wales
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhai eglwysi wedi rhoi paneli solar ar eu toeau

Mae syniadau ar gyfer gwneud eglwysi yn 'wyrdd' yn cael eu trafod mewn cynhadledd yn Wrecsam ddydd Mercher.

Gobaith yr Eglwys yng Nghymru wrth drefnu'r gynhadledd yw y bydd plwyfolion yn dysgu sut i wneud eu heglwysi yn fwy effeithiol o ran ynni a chynaliadwyedd.

Mae arbenigwyr ynni yn siarad am dechnolegau megis paneli solar, tyrbinau gwynt a boeleri sglodion pren, gan weld sut mae'r rhain yn gweithio drwy edrych ar enghreifftiau o eglwysi a chapeli yng Nghymru.

Dywedodd Wyn Evans, Esgob Tyddewi: "Ein nod yw hyrwyddo arferion gwaith cynaliadwy mewn eglwysi ym mhob rhan o Gymru.

"Gobeithiwn y caiff pobl sy'n edrych ar ôl mannau hanesyddol o addoli eu hysbrydoli gan y siaradwyr a'r astudiaethau."

Mae'r enghreifftiau yn cynnwys:

· Eglwys Sant Joseff, Cwmafan - paneli solar ac arferion cynaliadwy (ailgylchu, llwybrau natur/celf, prosiectau cymunedol);

· Capel Libanus, Aberhonddu - pwmp gwres sy'n defnyddio aer, a chladin allanol;

· Eglwys Sant Pedr, Rhuthun - paneli ffotofoltaig ar y to.

Cynhelir y gynhadledd yn Eglwys St Giles, Wrecsam.

Yn y cyfamser, gall eglwysi gynnal "archwiliad gwyrdd" i ganfod pa mor gyfeillgar i'r amgylchedd ydynt.

Gall ymwelwyr i wefan 'Yr Eglwys yn Gweithredu ar Gynnal yr Amgylchedd' ddefnyddio rhestr wirio i weld pa mor dda y maent yn gwneud - o ailgylchu sbwriel i weini coffi Masnach Deg a gwneud y fynwent yn hafan ar gyfer bywyd gwyllt.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol