Llys: Mam yn llewygu yn y doc

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd corff Yaseen, saith oed, ei ddarganfod wedi tân yn ei gartref

Mae mam wedi llewygu yn y doc pan honnwyd ei bod wedi llofruddio ei mab a rhoi ei gorff ar dân.

Yn Llys y Goron Caerdydd mae Sara Ege, 31 oed o Dreganna, Caerdydd, wedi gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth ac o geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Eisoes mae wedi dweud mai ei gŵr, Yousuf, 38 oed, laddodd eu mab.

Mae'r tad wedi gwadu cyhuddiad o ganiatáu i blentyn farw drwy fethu â'i amddiffyn.

Cafodd corff Yaseen, saith oed, ei ddarganfod wedi tân yn ei gartre yng Ngorffennaf 2010.

Ddydd Mercher cafodd y llys ei glirio am hanner awr wrth i Mrs Ege gael ei hadfywio.

'Pwnio'

Wedyn dywedodd: "Y gŵr laddodd fy mab. Wnes i ddim byd o'i le. Wnes i erioed roi lo's i'r mab.

"Roedd Yousef yn fy mhwnio i a daeth Yaseen i mewn a dweud: 'Paid pwnio Mam, paid ...'."

Clywodd y llys fod y mab wedi marw oherwydd ei anafiadau yr un diwrnod.

Honnodd Mrs Ege fod y tad wedi gadael y tŷ a bod ei frawd, Nasser, wedi cyrraedd.

Gwaeddodd hi a cheisio ei atal pan roddodd ei brawd-yng-nghyfraith gorff y plentyn ar dân.

"Wedyn gadawodd Nasser a llusges i Yaseen o'r tân cyn rhedeg lawr sta'r a ffonio 999," meddai.

Bygwth

Honnodd ei bod wedi gorfod cyffesu ei bod wedi llofruddio ei mab oherwydd bod y brawd-yng-nghyfraith wedi ei phwnio a'i bygwth.

Yn wreiddiol, y gred oedd bod y bachgen wedi marw oherwydd damwain drychinebus oherwydd y tân.

Ond dangosodd archwiliad post mortem fod y bachgen wedi ei gam-drin yn gorfforol.

Mae'r achos yn parhau.