Cwest Llanrug : Rheithfarn o ladd anghyfreithlon

  • Cyhoeddwyd
Sasha Danielle JarvisFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Sasha Danielle Jarvis yn 19 oed

Roedd dwy ffrind ifanc gafodd eu lladd mewn damwain ffordd ar Ddydd Calan wedi cymryd cocên, clywodd cwest ddydd Mercher.

Canfu profion fod gan y gyrrwr, Sasha Jarvis, gweithiwr gofal 19 oed o Lanberis 0.35 mg/litr o'r cyffur yn ei chorff o'i gymharu â'r lefel gwenwynig o 0.25 mg/litr.

Yn ogystal roedd ganddi lefel alcohol gwaed o 257 mg/100ml, mwy na thair gwaith y lefel cyfreithiol o ran gallu gyrru.

Dywedodd patholegydd y byddai wedi bod yn feddw iawn ac y byddai wedi teimlo'n hyderus wedi iddi gymryd y cocên.

Lladd anghyfreithlon

Bu farw Ms Jarvis, nad oedd yn gwisgo gwregys diogelwch, o ganlyniad iddi dorri ei hasgwrn cefn.

Cofnododd y crwner, Dewi Pritchard-Jones reithfarn o farwolaeth trwy ddamwain.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Sian Gwenllian Lloyd Davies yn 21 oed

Ond cofnododd reithfarn o ladd anghyfreithlon o ran Siân Lloyd Davies, gweinyddwraig hunangyflogedig 21 oed o Bentir ger Bangor oedd yn teithio yn y car gyda Ms Jarvis.

Roedd Ms Lloyd yn gwisgo gwregys diogelwch pan darodd y Vauxhall Corsa yn erbyn wal ger tafarn Glyn Twrog yn Llanrug am 6am ddydd Sul Ionawr 1 2012.

Esboniodd y crwner ei reithfarn oherwydd pe bai Ms Jarvis wedi goroesi'r ddamwain y byddai'n debygol iddi gael ei herlyn am achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus oherwydd y lefelau o alcohol a chocên yn ei chorff.

Dywedodd ymchwilydd damweiniau'r heddlu y gallai'r car wedi bod yn teithio ar gyflymder o 50 m.y.a. drwy barth 30 m.y.a..

Ychwanegodd fod y car wedi taro wal cyn troi a tharo dwy wal arall.