£13m o gyllid i sefydliad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r sefydliad ym Mhenrhyncoch ger Aberystwyth

Bydd sefydliad ym Mhrifysgol Aberystwyth yn derbyn £13miliwn ar gyfer gwaith ymchwil ym myd biowyddoniaeth.

Y Gweinidog dros Brifysgolion a Gwyddoniaeth, David Willetts, gyhoeddodd hyn ddydd Iau.

Mae Sefydliad Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig yn un o wyth sydd wedi derbyn nawdd gan y Cyngor Ymchwil Biodechnoleg a Gwyddorau Biolegol.

Nod y buddsoddiad yw ymateb i heriau fel cynaliadwyedd bwydo poblogaeth byd sy'n tyfu o hyd, canfod ffynonellau tanwydd amgen i gymryd lle tanwydd ffosil, a chefnogi cymdeithas sy'n heneiddio i aros yn iach am hirach.

'Carreg filltir'

Dywedodd yr Athro Wayne Powell, cyfarwyddwr y sefydliad: "Mae'r cyhoeddiad yn garreg filltir bwysig yn ein datblygiad fel canolfan ymchwil biowyddoniaeth o'r safon uchaf.

"Mae'n gydnabyddiaeth o'r ymchwil gwych sy'n cael ei gyflawni yma wrth ymrafael â rhai o'r problemau sy'n wynebu'r byd heddiw, newid hinsawdd, diogelwch bwyd a dŵr, a'r angen i ddod o hyd i danwyddau i gymryd lle tanwyddau ffosil."

Dywedodd y gweinidog: "Bydd y buddsoddiad o £250m ar gyfer rhan gyntaf rhaglen ymchwil bwysig bum mlynedd yn arwain at wyddoniaeth ragorol mewn rhai o sefydliadau a phrifysgolion blaenllaw'r Deyrnas Gyfunol."

Nod yr wyth sefydliad yw datblygu dealltwriaeth wyddonol a hyrwyddo twf economaidd a chreu swyddi mewn sectorau pwysig fel bwyd, amaeth, deunyddiau adnewyddadwy, a chyffuriau.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol