Methiannau diogelu data Swyddfa Archwilio Cymru

Alun Jones
Newyddion Ar-lein

  • Cyhoeddwyd
Logo Swyddfa Archwilio CymruFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Un o brif hawliau unigolion o dan y Ddeddf Diogelu Data yw gweld eu gwybodaeth bersonol

Mae wedi dod i'r amlwg fod staff Swyddfa Archwilio Cymru wedi torri'r Ddeddf Diogelu Data bedair gwaith ers tair blynedd.

Yn ôl eu cofnodion, yn 2009 roedd "un achos dadleuol o dorri darpariaethau mynediad gwrthrych i wybodaeth Adran 7 y Ddeddf Diogelu Data," hynny yw ni ddarparwyd un eitem o wybodaeth yr oedd yr ymgeisydd yn ystyried ei bod yn bodloni disgrifiad y cais.

Darparwyd hyfforddiant rheoli gwybodaeth ychwanegol i'r staff perthnasol.

Hawliau

Un o brif hawliau unigolion o dan y ddeddf yw cael gweld eu gwybodaeth bersonol.

Rhaid ymateb i gais unigolyn i gael gweld ei wybodaeth bersonol o fewn 40 diwrnod calendr.

Yn 2010 rhoddwyd dau ymateb ar ôl y 40 diwrnod calendr.

Hefyd yn 2010 roedd achos arall o dorri'r rheol cyfnod 40 diwrnod calendr yn dechnegol, er y cytunwyd terfyn amser gwahanol gyda'r ceisydd, a bodlonwyd hwnnw.

Yn 2011 rhoddwyd un ymateb ar ôl y 40 diwrnod calendr.

'Beichus iawn'

Mewn datganiad, dywedodd y swyddfa: "Dylid nodi, er ein bod yn ymdrechu bob amser i ymateb o fewn y cyfnod 40 diwrnod calendr, bod darpariaethau'r ddeddf o ran mynediad gwrthrych i wybodaeth yn feichus iawn pan fo ceisiadau'n eang iawn eu cwmpas.

"Mewn amgylchiadau felly ni fydd cymryd camau yn erbyn staff yn briodol o angenrheidrwydd."

Yn gynharach eleni dywedodd Newyddion Ar-lein fod Llywodraeth Cymru wedi torri'r ddeddf 10 o weithiau dros y tair blynedd diwethaf.

Y llynedd daeth i'r amlwg fod heddluoedd Cymru wedi cofnodi 85 achos o fethu â chydymffurfio â'r ddeddf dros y pum mlynedd diwethaf.

Roedd nifer o achosion ble oedd staff wedi defnyddio system gyfrifiadurol Brydeinig yr heddlu er mwyn cael gafael ar fanylion personol i ddibenion nad oedd yn gysylltiedig â phlismona.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol