Dau gyngor yn cyhoeddi cabinet

Swyddfeydd Cyngor Sir Benfro Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Swyddfeydd Cyngor Sir Benfro

Y Cynghorydd Jamie Adams o ardal Hwlffordd yw arweinydd Cyngor Sir Benfro.

Mae'r ffermwr llaeth 43 oed yn olynu John Davies.

Cafodd ei ethol am y tro cynta yn 2004 i gynrychioli ward Camrose.

Diogelwch

Y garfan Annibynnol sy'n rheoli'r cyngor ac mae'r cabinet o 10 yn cynnwys un cynghorydd Llafur, Sue Perkins.

Mae'n un o bedwar aelod newydd yn y cabinet a hi fydd yn gyfrifol am diogelwch a gwasanaethau plant.

Y ddau ddirprwy arweinydd yw'r Cynghorydd Rob Lewis a'r Cynghorydd Huw George.

Cabinet Sir Benfro
Jamie Adams Arweinydd, cyllid
Sue Perkins, Llafur Diogelwch a gwasanaethau plant
David Pugh Economi, twristiaeth, cymunedau
Elwyn Morse Diwylliant, hamdden, chwaraeon
Simon Hancock Gwasanaethau oedolion, cydraddoldeb
Rob Lewis Priffyrdd, cynllunio
Huw George Addysg, iaith Gymraeg
Ken Rowlands Amgylchedd
David Simpson Tai, cynaliadwyedd
David Wildman Iechyd, sector gwirfoddol

Yn y cyfamser mae arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, Kevin Madge, wedi cyhoeddi enwau 10 aelod y bwrdd gweithredol.

Mae'r sir dan reolaeth clymblaid Llafur, 23 o aelodau, a chynghorwyr Annibynnol, 22 o aelodau.

Bydd y bwrdd yn cynnwys y cyn-arweinydd Meryl Gravell sydd â chyfrifoldeb am adfywio a hamdden.

Materion gwledig

Mae pum aelod Llafur a phump o aelodau Annibynnol ar y cabient.

Am y tro cynta mae gan un o aelodau'r bwrdd bortffolio materion gwledig.

Y ddau ddirprwy arweinydd yw Tegwen Devichand a Pam Palmer.

Bwrdd Gweithredol Caerfyrddin
Kevin Madge, Llafur Arweinydd
Tegwen Devichand, Llafur Tai, cydraddoldeb, 50+
Pam Palmer, Annibynnol gwledig, cymunedau, rheolaeth busnes
Keith Davies, Llafur Addysg plant
Meryl Gravell, Annibynnol Adfer, hamdden
Jeff Edmunds, Llafur Adnoddau
Mair Stephens, Annibynnol Adnoddau dynol, effeithiolrwydd
Jim Jones, Annibynnol Amgylchedd, diogelu'r cyhoedd
Colin Evans, Llafur cynaladwyedd
Jane Tremlett, Annibynnol Gofal cymdeithasol, iechyd

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.