Llofruddiaeth: Crynhoi'r dadleuon

  • Cyhoeddwyd
Gabor SarkoziFfynhonnell y llun, Daily Post
Disgrifiad o’r llun,
Dioddefodd Gabor Sarkozi anafiadau niferus yn yr ymosodiad yn Hydref 2011

Mae'r rheithgor yn yr achos yn erbyn dau ddyn sydd wedi'u cyhuddo o lofruddio gyrrwr fan yn Sir Ddinbych wedi clywed crynodeb o ddadleuon y ddwy ochr.

Mae'r erlyniad wedi dweud fod yr achos yn erbyn Gary Bland a James Siree yn llethol - mae'r ddau wedi'u cyhuddo o ladd Gabor Sarkozi yng Ngallt Melyd ger Prestatyn yn Hydref 2011.

Mae'r ddau ddyn yn gwadu llofruddio Mr Sarkozi.

Dywed yr amddiffyniad bod gormod o gwestiynau heb eu hateb yn yr achos, ac fe allai fod eraill wedi ymosod ar y dyn.

Bu farw Mr Sarkozi, o dras Hwngaraidd, o anafiadau niferus yn dilyn ymosodiadau ger pentref Gallt Melyd ac yna yn ymyl siop sglodion Happy Garden lle'r oedd yn gweithio fel gyrrwr.

Dywed y ddau ddiffynnydd nad oedden nhw'n rhan o'r ymosod, a dywedodd Mr Siree eu bod ond yn ceisio cynorthwyo Mr Sarkozi wedi iddyn nhw ei weld ar y stryd.

Ymosodwyr eraill

Mynnodd Gordon Cole QC wrth amddiffyn Siree bod tystiolaeth am gyffesiad honedig a wnaed gan ei gleient i'w gyn-gariad yn "beryglus a llygredig".

Dywedodd Mr Cole wrth y rheithgor bod cyn-gariad Siree ond wedi gwneud datganiad i'r heddlu wedi iddyn nhw ddweud bod y diffynnydd yn cael perthynas â rhywun arall, a bod yr heddlu wedi bygwth carchar arni.

Wrth amddiffyn Mr Bland, dywedodd John Benson QC y gallai dau berson arall fod wedi ymosod ar Mr Sarkozi, a bod darnau o jig-so'r erlyniad ar goll.

Dywedodd wrth y rheithgor bod ei gleient wedi peidio siarad mewn cyfweliad â'r heddlu oherwydd nad oedd yn hyderus bod ei gof o'r digwyddiad yn gyflawn gan iddo yfed cymaint o alcohol ar y pryd.

Lluniau CCTV

Ond mynnodd yr erlynydd - Elwen Evans QC - bod y ddau wedi ceisio cuddio'r hyn oedd wedi digwydd mewn gwirionedd pan gafodd Mr Sarkozi ei ladd.

Dywedodd bod tystiolaeth gan gynnwys lluniau o gamerâu cylch cyfyng a thystiolaeth gan lygad-dystion oedd yn dangos Mr Sarkozi'n cael ei gicio, a bod cyffesiad Siree i'w gariad ar y pryd ei fod wedi lladd dyn o Hwngari wedi arwain at y canlyniad anochel bod y ddau yn euog o lofruddiaeth.

Mae disgwyl i'r barnwr grynhoi'r achos ddydd Gwener.