Llofruddiaeth: Crynhoi'r dadleuon

Gabor Sarkozi Image copyright Daily Post
Image caption Dioddefodd Gabor Sarkozi anafiadau niferus yn yr ymosodiad yn Hydref 2011

Mae'r rheithgor yn yr achos yn erbyn dau ddyn sydd wedi'u cyhuddo o lofruddio gyrrwr fan yn Sir Ddinbych wedi clywed crynodeb o ddadleuon y ddwy ochr.

Mae'r erlyniad wedi dweud fod yr achos yn erbyn Gary Bland a James Siree yn llethol - mae'r ddau wedi'u cyhuddo o ladd Gabor Sarkozi yng Ngallt Melyd ger Prestatyn yn Hydref 2011.

Mae'r ddau ddyn yn gwadu llofruddio Mr Sarkozi.

Dywed yr amddiffyniad bod gormod o gwestiynau heb eu hateb yn yr achos, ac fe allai fod eraill wedi ymosod ar y dyn.

Bu farw Mr Sarkozi, o dras Hwngaraidd, o anafiadau niferus yn dilyn ymosodiadau ger pentref Gallt Melyd ac yna yn ymyl siop sglodion Happy Garden lle'r oedd yn gweithio fel gyrrwr.

Dywed y ddau ddiffynnydd nad oedden nhw'n rhan o'r ymosod, a dywedodd Mr Siree eu bod ond yn ceisio cynorthwyo Mr Sarkozi wedi iddyn nhw ei weld ar y stryd.

Ymosodwyr eraill

Mynnodd Gordon Cole QC wrth amddiffyn Siree bod tystiolaeth am gyffesiad honedig a wnaed gan ei gleient i'w gyn-gariad yn "beryglus a llygredig".

Dywedodd Mr Cole wrth y rheithgor bod cyn-gariad Siree ond wedi gwneud datganiad i'r heddlu wedi iddyn nhw ddweud bod y diffynnydd yn cael perthynas â rhywun arall, a bod yr heddlu wedi bygwth carchar arni.

Wrth amddiffyn Mr Bland, dywedodd John Benson QC y gallai dau berson arall fod wedi ymosod ar Mr Sarkozi, a bod darnau o jig-so'r erlyniad ar goll.

Dywedodd wrth y rheithgor bod ei gleient wedi peidio siarad mewn cyfweliad â'r heddlu oherwydd nad oedd yn hyderus bod ei gof o'r digwyddiad yn gyflawn gan iddo yfed cymaint o alcohol ar y pryd.

Lluniau CCTV

Ond mynnodd yr erlynydd - Elwen Evans QC - bod y ddau wedi ceisio cuddio'r hyn oedd wedi digwydd mewn gwirionedd pan gafodd Mr Sarkozi ei ladd.

Dywedodd bod tystiolaeth gan gynnwys lluniau o gamerâu cylch cyfyng a thystiolaeth gan lygad-dystion oedd yn dangos Mr Sarkozi'n cael ei gicio, a bod cyffesiad Siree i'w gariad ar y pryd ei fod wedi lladd dyn o Hwngari wedi arwain at y canlyniad anochel bod y ddau yn euog o lofruddiaeth.

Mae disgwyl i'r barnwr grynhoi'r achos ddydd Gwener.

Straeon perthnasol