Rhyddhau menyw yn Aberdâr: Galw'r gwasanaethau brys

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Adeiladwyr yn diogelu'r tŷ

Bu'n rhaid galw ar y gwasanaethau brys i ryddhau merch 19 oed sy'n pwyso mwy na 50 stôn o'i chartref yn Aberdâr.

Roedd adroddiadau ei bod hi'n sâl ddydd Mercher ac yn rhy fawr i adael y tŷ.

Bu tîm o 40 o bobl, gan gynnwys adeiladwyr, yn ceisio rhyddhau'r fenyw a enwir yn lleol fel Georgia Davis.

Dywedodd papur newydd y South Wales Echo fod diffoddwyr tân, criwiau ambiwlans a'r heddlu ynghyd ac adeiladwyr wedi treulio dros wyth awr yn y tŷ teras yn Heol y Mynydd.

Dymchwel

Bu'n rhaid dymchwel rhan o'r wal ac aed â hi i'r ysbyty.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am 1.20pm ddydd Mercher a llwyddwyd i'w rhyddhau o'r tŷ y bore canlynol am 9.30am.

Ddydd Iau rhyddhaodd Cyngor Rhondda Cynon Taf, Heddlu De Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf ddatganiad ar y cyd.

Yn ôl y datganiad, roedd y gwasanaethau brys a chwmni sgaffaldiau wedi symud rhan o'r tŷ.

"Bu'n rhaid gwneud cryn dipyn o waith ar yr adeilad.

"Mae Heddlu De Cymru ar y safle yn delio ag unrhyw faterion traffig tra bod staff meddygol o'r bwrdd iechyd a'r Gwasanaeth Ambiwlans yn monitro cyflwr y claf."

33 stôn

Yn 2008 aeth Miss Davies, oedd yn ddisgybl 33 stôn yn Ysgol Merched Aberdâr, i fferm iechyd yn yr Unol Daleithiau.

Ar ôl naw mis o ddeiet arbennig fe wnaeth ei phwysau ostwng i 18 stôn.

Mae hi wedi sôn sawl gwaith am ei phroblemau pwysau.

Fe wnaeth hi ddechrau gorfwyta yn bump oed ar ôl i'w thad farw o emffysema.