Y Fflam Olympaidd wedi cyrraedd Caerdydd.

  • Cyhoeddwyd

Mae'r Fflam Olympaidd wedi cyrraedd pen ei thaith ar ddiwedd y diwrnod cyntaf yng Nghymru.

Am 10.40am fe groesodd y ffin mewn cerbydau i gyfeiriad Trefynwy cyn symud ymlaen i'r Fenni a Brynmawr.

Aeth y fflam drwy Rhaglan, Pont-y-pŵl, Abersychan, Casnewydd a Chaerdydd lle mae cyngerdd mawreddog yn digwydd nos Wener yng nghanol y ddinas i groesawu'r fflam.

Gareth John oedd y rhedwr cyntaf i gael gafael yn y ffagl yng Nghymru, i mewn i Drefynwy.

Wedi cinio roedd y Fflam ym Mlaenafon, un o Safloedd Treftadaeth y Byd.

Ond ychydig iawn o bobl oedd yn dyst i'r cludwr cyntaf a aeth a'r Fflam i lawr i'r Pwll Mawr.

Dywedodd y gohebydd Alun Thomas bod 'na ferw gwyllt yng nghanol Y Fenni.

"Mae nifer o ysgolion wedi ymgasglu yn y dref i roi cyfle iddyn nhw weld y Fflam.

"Mae un o'r chwe rhedwr yn Y Fenni wedi gorfod codi'n gynnar, Sean Lewis o Ysgol Cwm Rhymni, er mwyn sefyll arholiad lefel A ffiseg cyn rhedeg gyda'r Fflam."

Disgrifiad o’r llun,
Gareth John yn croesi Pont Mynwy yn Nhrefynwy

Roedd miloedd o bobl yng nghanol Trefynwy, rhai wedi dechrau ymgasglu ers 8am.

Roedd bandiau yn chwarae a chorau yn canu wrth aros amdani yn y dref.

'Yn bwysig'

Roedd y Prif Weinidog Carwyn Jones ymhlith y dorf yn Nhrefynwy.

"Mae'n bwysig bob pawb yn cael cymryd rhan yn y Gemau Olympaidd," meddai.

"Mae'n bleser gweld y ffagl yn dod i Drefynwy ac mae'n bwsyig bod pawb yn cael cyfle i'w gweld.

"Mae Trefynwy yn edrych yn dda iawn ac mae'n bwysig dangos ein trefi a'n pentrefi ar eu gorau."

Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Melanie Stephenson oedd y rhedwr olaf i gael y fraint o drosglwyddo'r fflam fach i'r crochan Olympaidd

Cyngerdd

Doedd dim llai o gyffro wrth i'r fflam symud ymlaen i bentrefi a threfi'r de-ddwyrain, ac roedd ymateb swnllyd yn Abersychan a Phont-y-pŵl.

Y ddinas gyntaf yng Nghymru i groesawu'r fflam oedd Casnewydd gyda Hywel Jenkins, llanc 17 oed o Gaerdydd ymhlith y rhedwyr yno.

Mae Hywel yn aelod o garfan pêl-foli dan-17 Cymru, a dywedodd:

"Bu farw fy nhad pan oeddwn yn wyth oed - roedd o i fod i deithio i'r Gemau Paralympaidd yn Athen.

"Mae'r rhan fechan yma o'r Gemau yn bwysig iawn i mi felly - mae'n teimlo fel fy mod yn parhau gyda rhywbeth pwysig."

Wrth i'r fflam gyrraedd y brifddinas, Melanie Stephenson gafodd y fraint o drosglwyddo'r fflam fach o'r ffagl i danio'r fflam mawr mewn crochan arbennig oedd wedi ei osod yng nghysgod Castell Caerdydd.

Un o'r bandiau fydd yn perfformio mewn cyngerdd arbennig yng Nghae Cooper yw Kids In Glass Houses.

Dywedodd canwr y grŵp o Gaerdydd, Aled Phillips: "Mae'n eitha' sbesial cael perfformio gartref yng nghysgod Castell Caerdydd, a chael bod yn rhan o ras gyfnewid y Fflam Olympaidd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol