20% yn fwy o droseddwyr rhyw

Mae nifer y bobl ar y Gofrestr Troseddwyr Rhyw yng Nghymru wedi codi 20% rhwng 2011 a 2012.

Cynyddodd y nifer o 5368 yn 2011 i 6464 yn 2012.

Rhwng 2009, pan roedd 3908 ar y gofrestr, a 2012 cafwyd cynnydd o 65%.

Cafwyd yr wybodaeth wedi cais gan BBC Newyddion Ar-lein o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Nifer y Troseddwyr Blwyddyn
3908 2009
4635 2010
5368 2011
6464 2012

Dywedodd llefarydd ar ran Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu bod nifer o resymau posib am y niferoedd cynyddol.

"Mae gwell cydweithio rhwng asiantaethau, a gweithredu cadarn wrth ymdrin gyda honiadau o droseddau rhyw yn arwain at fwy o euogfarnau.

"Mae ymgyrchoedd yn ymwneud â defnydd o'r rhyngrwyd a gwefannau cymdeithasol fel Facebook yn arwain at fwy o gwynion sy'n cael eu hymchwilio yn drwyadl.

"Ac mae gwell technoleg yn darparu tystiolaeth o droseddau megis pornograffi plant".

Mae wedi dod i'r amlwg hefyd fod nifer sylweddol o bobl ar y Gofrestr Troseddwyr Rhyw yng Nghymru wedi methu â chydymffurfio â gofynion y gofrestr.

Mae methiannau i gydymffurfio yn gallu cynnwys peidio â rhoi gwybod am newid cyfeiriad, methu â dychwelyd o dramor, methu â chofrestru ar ôl cael eu rhyddhau o garchar a defnyddio'r rhyngrwyd er gwaethaf amod a osodwyd gan lys.

Nifer yTroseddwyr Trosedd methu â chydymffurfio Blwyddyn
5 Methu â chydymffurfio â gofyniad hysbysiad newidiadau 2009
2 Methu â chydymffurfio â gofyniad hysbysiad digwyddiad 2009
1 Methu â chydymffurfio â gofyniad hysbysiad cyfnodol 2009
19 Methu â chydymffurfio â gofynion hysbysiad 2009
6 Methu â chydymffurfio â gofyniad hysbysiad newidiadau 2010
1 Methu â chydymffurfio â gofyniad hysbysiad digwyddiad 2010
1 Methu â chydymffurfio â gofyniad hysbysiad cyfnodol 2010
3 Rhoi gwybodaeth ffug mewn cydymffurfiad honedig âgofyniad hysbysiad 2010
32 Methu â chydymffurfio â gofynion hysbysiad 2010
1 Methu â chydymffurfio â gofynion hysbysiad interim 2010
32 Methu â chydymffurfio â gofynion hysbysiad 2011
1 Methu â chydymffurfio â gofynion hysbysiad interim 2011
4 Methu â chydymffurfio â gofyniad hysbysiad newidiadau 2012
1 Methu â chydymffurfio ag unrhyw ofyniad a osodwydgan reoliadau wnaed o dan s.86(1) 2012
35 Methu â chydymffurfio â gofynion hysbysiad 2012

Wrth gyfeirio ar y cynnydd yn nifer y 'troseddau methu â chydymffurfio' dywedodd y llefarydd ar ran Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu: "Mae gennym bolisi 'dim goddef' a chysylltiadau gwell rhwng yr heddlu/gwasanaeth carchardai/gwasanaethau prawf sy'n ein galluogi i gael gwybod am fethiannau i gydymffurfio yn gyflym a gweithredu yn eu cylch".

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.