Shelter Cymru: Pryder am ffïoedd gweinyddu tenantiaid

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn rhannu pryderon Shelter Cymru.

Mae rhai tenantiaid sy'n chwilio am rentu eiddo yng Nghymru yn gorfod talu bron i £600 mewn ffïoedd gweinyddu, yn ôl ymchwil.

Dywedodd yr elusen Shelter Cymru fod holl gost sefydlu tenantiaeth yn aml yn cael ei chuddio ac maen nhw am i reolau newydd gael eu cyflwyno i wneud y broses yn fwy tryloyw.

Cysylltodd yr elusen â chwmnïau gosod ar draws Cymru ac roedd gwahaniaethau mawr o ran ffïoedd.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn rhannu pryderon Shelter Cymru.

Yn ôl yr elusen, roedd rhai asiantaethau'n codi £594 ac nid oedd y rhan fwyaf o'r ffïoedd yn cael eu hysbysebu'n ddigon da, gan adael i denantiaid posib wynebu costau annisgwyl.

Dywedodd Shelter Cymru fod y sector rhentu preifat yn rhan gynyddol bwysig o'r farchnad dai yng Nghymru.

'Anfforddiadwy'

"Rhaid i chi gwestiynu pa mor rhesymol yw'r ffïoedd hyn pan y gall ymchwiliadau i statws credyd gael eu cynnal ar-lein am £20 a bod cytundebau tenantiaeth fel arfer yn gytundeb templed safonol," meddai John Puzey, cyfarwyddwr yr elusen.

"Mae'r math hwn o ffïoedd anrheoledig, sydd erbyn hyn yn anghyfreithlon yn Yr Alban, yn gwneud y sector rhentu preifat yn fwy anfforddiadwy yn ystod cyfnod pan mae pobl yng Nghymru eisoes yn brwydro i ddarganfod a chadw llety."

Ychwanegodd Mr Puzey fod rhai asiantaethau yn codi ffi weinyddol o ran eu holl denantiaid tra bod asiantaethau eraill yn dibynnu ar lefel y rhent.

"Mae'r diffyg tryloywder yn golygu bod pobl yn talu ffïoedd ychwanegol am ei bod bron yn amhosib iddyn nhw wneud dewis cytbwys pan maen nhw'n dechrau'r broses o rentu cartref," meddai.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn rhannu pryderon yr elusen.

Ychwanegodd y llywodraeth eu bod yn bwriadu cyflwyno deddfau newydd i sicrhau bod pobl sy'n rhentu cartrefi yn y sector preifat yn cael eu trin yn deg.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol