Shelter Cymru: Pryder am ffïoedd gweinyddu tenantiaid

  • Cyhoeddwyd
Tai
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn rhannu pryderon Shelter Cymru.

Mae rhai tenantiaid sy'n chwilio am rentu eiddo yng Nghymru yn gorfod talu bron i £600 mewn ffïoedd gweinyddu, yn ôl ymchwil.

Dywedodd yr elusen Shelter Cymru fod holl gost sefydlu tenantiaeth yn aml yn cael ei chuddio ac maen nhw am i reolau newydd gael eu cyflwyno i wneud y broses yn fwy tryloyw.

Cysylltodd yr elusen â chwmnïau gosod ar draws Cymru ac roedd gwahaniaethau mawr o ran ffïoedd.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn rhannu pryderon Shelter Cymru.

Yn ôl yr elusen, roedd rhai asiantaethau'n codi £594 ac nid oedd y rhan fwyaf o'r ffïoedd yn cael eu hysbysebu'n ddigon da, gan adael i denantiaid posib wynebu costau annisgwyl.

Dywedodd Shelter Cymru fod y sector rhentu preifat yn rhan gynyddol bwysig o'r farchnad dai yng Nghymru.

'Anfforddiadwy'

"Rhaid i chi gwestiynu pa mor rhesymol yw'r ffïoedd hyn pan y gall ymchwiliadau i statws credyd gael eu cynnal ar-lein am £20 a bod cytundebau tenantiaeth fel arfer yn gytundeb templed safonol," meddai John Puzey, cyfarwyddwr yr elusen.

"Mae'r math hwn o ffïoedd anrheoledig, sydd erbyn hyn yn anghyfreithlon yn Yr Alban, yn gwneud y sector rhentu preifat yn fwy anfforddiadwy yn ystod cyfnod pan mae pobl yng Nghymru eisoes yn brwydro i ddarganfod a chadw llety."

Ychwanegodd Mr Puzey fod rhai asiantaethau yn codi ffi weinyddol o ran eu holl denantiaid tra bod asiantaethau eraill yn dibynnu ar lefel y rhent.

"Mae'r diffyg tryloywder yn golygu bod pobl yn talu ffïoedd ychwanegol am ei bod bron yn amhosib iddyn nhw wneud dewis cytbwys pan maen nhw'n dechrau'r broses o rentu cartref," meddai.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn rhannu pryderon yr elusen.

Ychwanegodd y llywodraeth eu bod yn bwriadu cyflwyno deddfau newydd i sicrhau bod pobl sy'n rhentu cartrefi yn y sector preifat yn cael eu trin yn deg.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol