App newydd gyda'r holl wybodaeth i Eisteddfodwyr yr Urdd

App yr Urdd Image copyright Itunes
Image caption Fe fydd yn cynnwys holl wyboaeth am yr Eisteddfod

Fe fydd gan Eisteddfodwyr gyfle i ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddara' i gael holl wybodaeth am Eisteddfod yr Urdd.

Ymhen wythnos fe fydd Eisteddfod yr Urdd yn cychwyn yn Eryri ar dir Glynllifon.

Wedi nawdd gan gwmni Telesgop, un o brif bartneriaid yr Eisteddfod, mae'r Urdd yn lansio eu App cyntaf, Ap Urdd.

Bydd modd i Eisteddfodwyr allu sgrolio dros fap y Maes ar eu ffôn, gweld amserlen y Pafiliwn a rhestr o ddigwyddiadau'r Maes a gwybodaeth ddefnyddiol arall hefyd.

Bydd lluniau'r wythnos yn cael eu huwchlwytho ar yr App yn ddyddiol, felly hyd yn oes os nad oes modd i chi fod yng Nglynllifon bob dydd bydd modd i chi gael blas yr ŵyl yng nghledr eich llaw!

Mae'r App hefyd yn caniatáu i chi gofrestru i dderbyn gwybodaeth am Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro 2013.

'Bys ar y pwls'

Telesgop sydd hefyd yn gyfrifol am Urdd Ti Fi, sef sianel deledu unigryw ar-lein sydd ar gael i holl aelodau'r Urdd ar www.urdd.org.

Bydd yr holl wybodaeth hefyd yn cael ei ddolennu i dudalennau Facebook a Twitter yr Urdd.

"Mae'r Urdd yn fudiad sydd â'i fys ar y pwls o ran anghenion ieuenctid heddiw ac rydym yn falch iawn o allu rhannu'r weledigaeth honno drwy gynnig y gwasanaeth Urdd Ti Fi ac am y tro cyntaf y rhaglen Ap Urdd ar gyfer ffonau symudol," meddai Euros Jones-Evans, Cyfarwyddwr Masnach Telesgop.

"Y gobaith yw y bydd yr adnodd yma yn ffordd o ehangu'r profiad Eisteddfodol i blant a phobl ifanc a'r gobaith yw gallu datblygu ar hyn o flwyddyn i flwyddyn."

Dywedodd Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd, fod y datblygiad technolegol diweddara yn yr Eisteddfod, ac eleni, ffôn symudol ydi'r ategolyn hanfodol ar y Maes!

"Rydyn ni'n hynod ddiolchgar i Telesgop am noddi a pharatoi'r App, ac yn gobeithio y bydd yr ymwelwyr yn ei weld yn ddefnyddiol wrth chwilio am wybodaeth am beth sydd 'mlaen pryd, ac y bydd yn eu cynorthwyo i wneud y gorau o'u diwrnod yn yr Eisteddfod."

Mae'r Ap Urdd yn gweithio ar iPhone, iPad ac iPod ac ar gael am ddim drwy iTunes.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.