BBC Cymru Fyw

Mewn llun: Pumed Diwrnod Y Fflam yng Nghymru

Published
image captionAr ddiwrnod braf arall, mae'r torfeydd wedi dechrau ymgasgu yn Stryd y Castell dros awr cyn i'r Fflam gychwyn yng Nghastell Biwmares ar Bumed Diwrnod y daith yng Nghymru
image captionLorna Price oedd y cyntaf i gludo'r Fflam ddydd Mawrth gan gychwyn yng Nghastell Biwmares
image captionAelodau Bad Achub Biwmares yn barod i gludo'r Fflam ar hyd Y Fenai i Borthaethwy
image captionY Fflam yn cael ei chludo ar Y Fenai gan aelodau Bad Achub Biwmares
image captionElen Evans yn cludo'r Fflam ar y Bad Achub ar Y Fenai
image captionMari Davies gafodd gludo'r Fflam dros Bont Menai o Ynys Môn i'r tir mawr
image captionRoedd torfeydd ar y tir mawr i groesawu Mari Davies gafodd gludo'r Fflam o Ynys Môn
image captionSarah Thomas yn cludo'r Fflam drwy Gonwy gyda'r castell y tu ôl iddi
image captionRoedd rhai cannoedd o bobl ar Yr Wyddfa i weld y Fflam yn cael ei chludo i'r copa gan Syr Chris Bonnington
image captionDyma'r lleoliad ucha y bydd y Fflam tra ar ei thaith drwy Brydain
image captionIan Turner yn cludo'r Fflam mewn car cebl o Ben y Gogarth i Landudno
image captionPlant ysgol ym Mharc Eirias yn edrych ymlaen i groesawu'r Fflam yno
image captionDr John Green yn rhoi cyfle i'r bobl oedd wedi ymgasglu ym Mharc Eirias i gyffwrdd y Ffagl
image captionJames Lusted gafodd y fraint o gludo'r Fflam yn Llandrillo-yn-Rhos
image captionRoedd nifer o dramorwyr yn cael cludo'r Fflam, gan gynnwys Igor Dolezel rhwng yn Y Rhyl, drwy noddwyr y daith
image captionNicola Cockburn yn cael y cyfle i gludo'r Fflam ym Mae Cinmel gyda chymorth ei chi
image captionBeth Tweddel yn cludo'r Fflam yn Saltney sydd ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr wrth i'r Fflam fynd i Gaer dros nos
image captionAc fe gafodd y Grochan ei thanio gan Jason Maguire a gludodd y Fflam i mewn ar ei geffyl i gae rasio Caer lle'r oedd miloedd yn barod am y dathliad

Straeon perthnasol

  • Cyngerdd ar ddiwedd y daith