'Ymosodiad disynnwyr': Dedfryd oes

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ymosodiad disynnwyr: Gary Bland a James Siree

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug mae dau ddyn gafwyd yn euog o lofruddio gyrrwr fan yn Sir Ddinbych wedi eu carcharu am oes.

Bydd rhaid i James Siree, 22 oed, a'i ewythr, Gary Bland, 42 oed, fod dan glo am o leia' 18 mlynedd cyn gwneud cais am barôl.

Ddydd Llun cafwyd y ddau'n euog o lofruddio Gabor Sakozi, 38 oed, wedi iddyn nhw ddyrnu, cicio a sathru ar y dyn o dras Hwngaraidd oedd yn byw yn Y Rhyl.

Roedd y ddau wedi gwadu llofruddio ond fe gymerodd y rheithgor awr a hanner yn unig i'w cael yn euog.

'Disynnwyr'

Wrth ddedfrydu, dywedodd y Barnwr Mr Ustus Griffith-Williams fod yr ymosodiad ar ddyn diniwed, diamddiffyn fel "trais meddw disynnwyr".

Roedd Mr Sarkozi yn gludwr bwyd bwyty Happy Garden yng Ngallt Melyd ger Prestatyn ac wedi dechrau cerdded ar hyd lonydd yr ardal mewn ymdrech i gadw'n heini.

Ymosododd Siree a Bland arno ddwywaith ar Hydref 18 y llynedd - y tro cyntaf y tu allan i'r pentref a'r ail dro wedi iddynt ei dywys yn ôl i Allt Melyd lle cafodd ei adael y tu allan i'r bwyty ar ôl iddyn nhw ei ddyrnu a'i gicio.

Clywodd y llys ei bod bron yn amhosibl ei adnabod.

Helpu

Roedd Siree a Bland wedi honni eu bod wedi ceisio ei helpu am fod rhywun arall ymosod arno.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Gogledd Cymru: "Daeth Gabor Sarkosi i'r wlad hon i chwilio am waith ac roedd yn byw bywyd parchus yn ardal Y Rhyl.

"Bydd Gogledd Cymru'n fwy diogel o ganlyniad i'r ffaith bod James Siree a Gary Bland yn y carchar.

"Hoffwn ddiolch i holl aelodau'r cyhoedd a helpodd yr ymchwiliad hwn."

Dywedodd partner Mr Sarkosi, Judit: "Rwy wedi stopio byw ers y diwrnod echrydus hwnnw.

"Pam bod yna bobl mor greulon yn y byd? Beth wnaeth e a'i deulu i haeddu hyn?"

Straeon perthnasol