Jones i gyhoeddi adroddiad blynyddol Llywodraeth Cymru

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Jones in the SeneddFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Prif Weinidog wedi addo y bydd adroddiad o'r fath yn cael ei gyhoeddi bob blwyddyn

Wrth gyhoeddi ei adroddiad blynyddol cyntaf, mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi dweud bod ei lywodraeth yn gwireddu'i haddewidion.

Ond mae'r gwrthbleidiau wedi cyhuddo'r llywodraeth o beidio â gosod targedau fel bod modd mesur cynnydd.

Mae'r adroddiad, sy'n cynnwys mwy na 660 o dudalennau, yn ymwneud â phob agwedd ar wasanaethau cyhoeddus a'r economi.

Ynddo mae llwyth o ystadegau, gan gynnwys incwm teuluoedd a faint o nwy a thrydan y mae pobl yn ei ddefnyddio.

'Perfformiad Cymysg'

Mae adran yn dangos bod gwerth ychwanegol crynswth, ffordd o fesur cryfder yr economi, yn is yng Nghymru na rhannau eraill y Deyrnas Gyfunol.

Ers datganoli yn 1999, meddai'r adroddiad, mae perfformiad y wlad wedi bod yn "gymysg".

Dywedodd Mr Jones y byddai camau fel gwella addysg a lefelau sgiliau "yn dwyn ffrwyth yn y tymor hir".

"Mae bod yn dryloyw ac yn atebol wrth wraidd yr hyn a wnawn fel llywodraeth," meddai wrth Aelodau Cynulliad.

'Yn realistig'

"Rydyn ni'n wynebu cyfnod economaidd anodd iawn.

"Er mwyn ennill tir rhaid inni fod yn realistig ynghylch ein heriau ni fel bod modd blaenoriaethu'r camau sy angen eu cymryd."

Dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew R T Davies: "Dyw'r uchelgais ddim yn uchel ar gyfer pobl Cymru.

"Mae'n ddiddorol nodi eich bod wedi cyfuno'r ystadegau er mwyn creu'r argraff fod llawer yn digwydd."

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, fod Llafur wedi addo mai cyflawni fyddai'r gair allweddol wedi Etholiad y Cynulliad.

'Ail-becynnu'

"Rydyn ni'n gwylio o hyd ac yn aros o hyd."

Mae AC y Democratiaid Rhyddfrydol, Aled Roberts, wedi dweud bod y llywodraeth yn "ail-becynnu" ystadegau.

"Yr hyn sy ar goll yw'r targedau," meddai.

Daw'r adroddiad wyth mis ar ôl i'r Rhaglen Lywodraethu gael ei chyhoeddi a blwyddyn ar ôl yr etholiadau cynulliad diwethaf.

Dywedodd Mr Jones fod y rhaglen honno'n rhaglen mapio i'r llywodraeth tan 2016.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol