Mewn llun: Diwrnod olaf y Fflam yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Jennifer Moore oedd y cludwr cyntaf ddydd Mercher wrth iddi groesi dros Afon Dyfrdwy yng Nghaer
Disgrifiad o’r llun,
Gweithwyr y Post Brenhinol allan ar y stryd tu allan i'w swyddfa yng Nghaer yn gweld y Fflam yn pasio heibio
Disgrifiad o’r llun,
Y dorf wedi ymgasglu yn Llwyn Isaf Wrecsam rhai oriau cyn i'r Fflam eu cyrraedd
Disgrifiad o’r llun,
Ronald Price, sy'n 83 oed, oedd un o'r cludwyr drwy Wrecsam. Mae'n weithgar yn ei gymuned yn Llandrillo-yn-Rhos
Disgrifiad o’r llun,
A phan gyrhaeddodd Llwyn Isaf dywedodd Mr Price ei fod yn teimlo'n 20 oed unwaith eto
Disgrifiad o’r llun,
Dros ddwy awr cyn i'r Fflam gyrraedd Camlas Llangollen a Phont Ddŵr Pontcysyllte roedd pobl wedi ymgasglu i gael ei gweld
Disgrifiad o’r llun,
Filipa Ferreira oedd un o'r cludwyr drwy Acrefair
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 'na fonllefau o gymeradwyaeth wrth i Muhammad Ullah, 12 oed, gludo'r Fflam drwy Acrefair
Disgrifiad o’r llun,
Seren Haf yn diddori'r cannoedd oedd wedi ymgasglu ger y Draphont gyda'i thelyn
Disgrifiad o’r llun,
Rhai o ddisgyblion Ysgol Y Gwernant, Llangollen, yn barod i groesawu'r Fflam i'r Draphont
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 'na weiddi wrth i'r Fflam gyrraedd y gamlas cyn cael ei throsglwyddo i'r bad
Disgrifiad o’r llun,
Joanne Gregory yn cludo'r Fflam ar y gamlas dros y Draphont
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y gŵr yma eisiau gwneud yn siŵr y byddai'n cael yr olygfa orau o'r Fflam ger y Draphont
Disgrifiad o’r llun,
Y miloedd allan ar y stryd yn Y Trallwng, lleoliad olaf y Fflam yng Nghymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae Hayley Lynch wedi mynd heibio dyddiad geni ei babi ers tridiau ond yn benderfynol o gwblhau un o'r cymalau olaf yng Nghymru
Disgrifiad o’r llun,
Hi gafodd y fraint o gario'r Fflam am y tro olaf yng Nghymru cyn edrych ymlaen at yr enedigaeth

Straeon perthnasol