Cyngor Sir Caerfyrddin yn prynu hen orsaf heddlu

  • Cyhoeddwyd
Plac yr hen Ammanford Electric Supply a welir yn Heol y Ffowndri – un ardal lle mae adfer yn mynd i ddigwydd
Disgrifiad o’r llun,
Plac yr hen Ammanford Electric Supply a welir yn Heol y Ffowndri – un ardal lle mae adfer yn mynd i ddigwydd

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi prynu hen Orsaf Heddlu Rhydaman fel rhan o gynlluniau i ailddatblygu canol y dre'.

Fe brynodd Adran Adfywio'r cyngor y safle'n gynharach yn y mis am £152,000.

Mae'r awdurdod lleol wedi dweud eu bod yn gobeithio denu diddordeb y sector preifat a phartneriaid eraill.

Bydd y prosiect yn rhan o gynlluniau i adfywio'r dre' a'r bwriad yw ategu at waith amgylcheddol sydd wedi bod ar Sgwâr yr Arcêd a chyffordd Stryd Marged a'r gwaith i ddod ar Stryd y Cei.

Mae'r cyngor wedi prynu nifer o safleoedd eraill ers misoedd, gan gynnwys eiddo ar Res Ffowndri.

'Creu swyddi'

Dywedodd arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Kevin Madge: "Mae'r safle hwn wedi bod yn brif darged i'r cyngor ers iddo ddod yn wag.

"Rwy' wrth fy modd ein bod ni wedi ei brynu ar ôl blynyddoedd o geisio gwneud hynny.

"Bydd hyn yn golygu y gallwn ni adfywio'r safle hwn, gan greu swyddi a chyfrannu at adfywiad Rhydaman a Dyffryn Aman yn gyffredinol."

Ychwanegodd llefarydd y cyngor ar adfywiad a hamdden, y Cynghorydd Meryl Gravell: "Rwy' wrth fy modd fod y rhan yma o Rydaman yn cael ei hadfywio ac mae prynu'r safle hwn yn gam cynta'."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol