Greene: Tynnu nôl oherwydd salwch

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Dai Greene yn rhedeg yn y Gynghrair Ddiemwnt yn Rhufain nos Iau

Mae Lynn Davies yn credu mai Dai Greene fydd athletwr gorau Cymru erioed os fydd yn cipio'r fedal aur yn Gemau Llundain 2012.

Greene yw un o obeithion mwyaf tîm Prydain am fedal aur yn y ras 400m dros y clwydi.

Mae Davies yn credu y bydd enw Greene yn cael ei gofio am byth os fydd yn cwblhau cyfres lawn o deitlau.

Dywedodd Davies, a enillodd fedal aur yn y naid hir yn y Gemau Olympaidd yn Tokyo yn 1964:

"Dai Greene fydd ein hathletwr gorau erioed."

Camp Lawn

Mae Greene wedi ennill bob teitl sydd wedi bod ar gael iddo hyd yma - Gemau'r Gymanwlad, Pencampwriaeth Ewrop a Phencampwriaeth y Byd - ac fe fyddai ennill y Gemau Olympaidd yn goron ar y cyfan.

Ond daeth siom i Greene a'i gefnogwyr ddydd Iau wrth i'r athletwr dynnu nôl o ras yn Rhufain nos Iau.

Roedd Greene i fod i gystadlu yn ei ail ras 400m dros y clwydi y tymor hwn yn y Gynghrair Ddiemwnt, ond fe gafodd salwch a'i gorfododd i beidio gwneud.

Dywedodd Greene: "Mae'n siom fawr gorfod dweud hyn ond fydda i ddim yn rhedeg heno.

"Doeddwn i ddim yn teimlo'n dda wrth ddeffro ac wedi bod yn y gwely drwy'r dydd.

"Rwy'n ymddiheuro i drefnwyr y ras ac i'r bobl oedd wedi disgwyl fy ngweld - penderfyniad anodd ond rhaid bod yn gall.

"Rwy'n gobeithio gwella ac ail ddechrau ymarfer yn fuan ar gyfer y Gemau Olympaidd."

Mae disgwyl i Greene hefyd rhedeg yn y Gynghrair Ddiemwnt yn Oslo yr wythnos nesaf.

Yn ei ras gyntaf y tymor hwn, daeth Greene yn ail i'r cyn bencampwr Olympaidd Felix Sanchez mewn ras yn Rabat, Morocco, gydag amser o 48.96 eiliad.

'Goruwchddynol'

Fe gystadlodd Lynn Davies yn y Gemau Olympaidd deirgwaith - Tokyo, Mecsico a Munich - ac yn gwybod maint y dasg sy'n wynebu Greene, ond yn grediniol y gall gipio'r aur.

"Er mwyn ennill medal Olympaidd pan mae 205 o wledydd yn cystadlu, rhaid i chi fod yn oruwchddynol. Rhaid i chi fod yn 'superman'.

"Mae Dai wedi ennill Gemau'r Gymanwlad, mae'n bencampwr Ewrop, yn bencampwr Byd - yr Olympau fyddai'r Gamp Lawn.

"Mae ei gamp - y 400m dros y clwydi - yn arbennig o galed ac yn cael ei hystyried fel lladdfa ym myd athletau'r dynion.

"Ond mae gan Dai yr hyfforddwr gorau yn y byd yn Malcolm Arnold ac mae ganddo'r hyder o fod yn bencampwr byd.

"Ond mae hynny'n dod â phwysau arno hefyd - fe yw'r ffefryn.

"Yn ffodus rwy'n credu fod gan Dai yr un peth sy'n help i ymdopi gyda hynny, sef ei natur gystadleuol.

"Gall reoli'r pwysau a'i nerfau, ac mae'n barod yn gorfforol ac yn feddyliol, ac rwy'n croesi 'mysedd mai dyma fydd ei ddiwrnod mawr."

Straeon perthnasol