BBC Cymru Fyw

'Treblu' costau gofal o dan y lach

Published
Mae cynghorydd wedi beirniadu penderfyniad cyngor i ddileu talu cymhorthdal ar gyfer taliadau gofal dydd.
Yn ôl y Cynghorydd Brian Blakeley, mae cost gofal i bensiynwyr yn Sir Ddinbych wedi treblu fel bod rhai'n gorfod talu hyd at £50 y diwrnod.
Dywedodd y cyngor eu bod wedi rhybuddio defnyddwyr y gwasanaeth ynglŷn â'r costau flwyddyn yn ôl.
Ychwanegodd y cyngor fod pobl oedd wedi dechrau defnyddio'r gwasanaeth yn ystod y 12 mis diwethaf eisoes yn talu'r costau uwch.
'Gofyn cwestiynau'
Dywedodd Mr Blakeley fod y penderfyniad yn "warthus".
"Mae adran gwasanaethau cymdeithasol y cyngor wedi dileu'r cymhorthdal ers dydd Mercher," meddai.
"Rhaid i gynghorwyr Sir Ddinbych ofyn cwestiynau am y newidiadau hyn.
"Dylen ni gefnogi ein defnyddwyr gofal dydd nid eu condemnio i fywyd o unigrwydd."
Yn ôl Mr Blakeley, mae cost hanner diwrnod o ofal dydd yng Nghanolfan Ddydd Hafan Deg, Y Rhyl, wedi codi o £8.11 i £23.35 - a chost diwrnod llawn wedi codi o £16.22 i £46.70.

Hysbysu

"Mae rhai o'r defnyddwyr sy'n derbyn gofal dydd yn Hafan Deg wedi dweud wrthyf nad ydyn nhw'n gallu fforddio'r taliadau," meddai.
Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor sir Ddinbych fod pob defnyddiwr gofal dydd wedi eu hysbysu y gallen nhw gael ail-asesiad ariannol o ran pa lefel tâl, hyd at y tâl eithaf o £50, fyddai'n addas.
"Rydym yn cynnig cefnogaeth i unrhywun sy'n poeni am ei allu i dalu'r costau."

Straeon perthnasol

  • Cymdeithas y BMA yn dweud bod blaenoriaethau uwch na'r Gymraeg