Lansiad ymgyrch atal yfed a gyrru'r haf

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywed yr heddlu ei fod yn bwysig i bobl ystyried y bore trannoeth gan y gallai gormod o alcohol ddal effeithio ar allu rhywun i yrru

Mae ymgyrch genedlaethol Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru Cymru Gyfan Haf 2012 yn cychwyn ddydd Gwener am y mis.

Cefnogir yr ymgyrch sy'n para fis gan Heddlu Dyfed-Powys, Heddlu De Cymru, Heddlu Gwent a Heddlu Gogledd Cymru.

Dywed yr heddlu er gwaethaf ymgyrchoedd blaenorol, mae pobl dal yn cael eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol o ganlyniad i'r arfer hon.

Barbeciws

Gall unrhyw alcohol neu gyffuriau sydd yn y corff effeithio ar allu a barn rhywun wrth yrru yn ôl yr heddlu.

Hefyd yn cefnogi ymgyrch eleni y mae Dr Mark Boulcott a gollodd ei wraig, Karemewn damwain yfed a gyrru yn 2006.

Dywedodd Dr Boulcott, o Herbrandston, Sir Benfro a gafodd ei adael gydag anafiadau difrifol ei hun yn dilyn y gwrthdrawiad:

"Roedd hi'n amlwg nad oedd gyrrwr y car a'n bwrodd yn ffit i fod wrth yr olwyn ac roedd gan ei deithwyr ifainc gyfrifoldeb i'w atal rhag mynd mewn i'r car hwnnw.

"Petaent wedi gwneud, byddai Karen dal yma heddiw.

"Mae angen i bobl ifainc sy'n cael eu hunain mewn sefyllfaoedd tebyg sylweddoli fod ganddynt gyfrifoldeb dros ofalu am eu hiechyd eu hunain ac iechyd gyrrwr y car."

'Dedfryd o garchar'

Wrth i'r haf agosáu, mae gweithgareddau traddodiadol megis barbeciws a phartïon yn arwain yn aml at gynnydd mewn achlysuron lle y mae pobl yn yfed alcohol.

Yn ôl yr heddlu mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwneud cynlluniau ynghylch eu trefniadau teithio, ond mae yna rai sy'n barod i ddiystyru'r gyfraith a gyrru gyda ar ol yfed gormod o alcohol.

Dywed yr heddlu ei fod yn bwysig i bobl ystyried y bore trannoeth gan y gallai gormod o alcohol ddal effeithio ar allu rhywun i yrru.

Mae'r ymgyrch eleni dan arweiniad Heddlu Dyfed-Powys.

Dywedodd Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, Ian Arundale: "Os ydych chi'n yfed a gyrru, mae'n bosibl y byddwch nid yn unig yn dinistrio'ch bywyd eich hun, ond bywydau pobl eraill diniwed sy'n gysylltiedig â chi â'ch gweithredoedd.

"Nid yn unig y mae perygl y gallech ladd neu achosi niwed difrifol i chi'ch hun neu rywun arall, ond bydd rhaid i chi fynd i'r llys a gallech wynebu dirwy, colli'ch trwydded neu dderbyn dedfryd o garchar.

"Bydd gennych record droseddol ac fe allech golli'ch swydd."

Gall unrhyw un sydd â gwybodaeth mewn perthynas ag unigolion y credir iddynt fod yn yfed a gyrru gysylltu â'r heddlu ar 101 neu Taclo'r Tacle'n ddienw a chyfrinachol ar 0800 555 111.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol