Trawma: Cleifion yn teithio i Stoke o ogledd Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, University Hospital North Staffs
Disgrifiad o’r llun,
Hofrennydd RAF Y Fali yn Ysbyty Prifysgol North Staffs yn Stoke.

Bydd cleifion o ogledd Cymru sydd wedi eu hanafu yn ddifrifol yn gorfod teithio i Stoke ar gyfer gofal trawma arbenigol.

Ar hyn o bryd mae cleifion sydd angen triniaeth o'r fath yn teithio i ganolfannau arbenigol yn Lerpwl.

Dywedodd yr awdurdodau y byddai'r ad-drefnu yn golygu gwell gofal gan fod yr adnoddau'n well yn Stoke.

Bydd cleifion o'r gogledd yn cael eu hedfan i Ysbyty Prifysgol North Staffs, canolfan newydd sydd wedi costio £400 miliwn.

Mae tua 40 o gleifion bob blwyddyn o'r gogledd angen triniaeth trawma.

30 munud

Fe fydd y newid yn golygu 30 munud yn fwy o daith i ymwelwyr.

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr y byddai £240,000 yn cael eu harbed ond nid cost oedd y prif reswm.

Ni fyddai gwasanaethau Lerpwl yn cyrraedd yr un safon am flynyddoedd, meddai.

Roedd grwpiau cleifion, meddygon, a staff ambiwlans awyr a chriwiau achub yr Awyrlu yn rhan o'r ymgynghoriad.

Cefnogi

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr wedi cefnogi'r cynllun.

"Y flaenoriaeth oedd sicrhau'r lle gorau i roi'r gofal gorau i gleifion," meddai Pat Billingham, Prif Swyddog y cyngor iechyd.

Bydd cleifion o'r gogledd sy'n dioddef o losgfeydd yn parhau i fynd i Ysbyty Whinston yn Lerpwl a bydd plant yn cael triniaeth yn Ysbyty Alder Hey.

Ffynhonnell y llun, University Hospital North Staffs
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ysbyty Prifysgol North Staffs wedi costio £400 miliwn

Straeon perthnasol