Carcharu tri dyn am ladrad arfog ym Mangor

Cyhoeddwyd

Mae tri dyn o Fangor a gyflawnodd ladrad gan ddefnyddio drylliau ffug i ymosod ar ddyn yn ei gartref wedi eu carcharu am gyfanswm o 26 mlynedd.

Cafodd Ricky Lloyd, 25 oed o Lys Bedwyr, ei garcharu am naw mlynedd am y lladrad i'w olynu gan flwyddyn o garchar wedi iddo gyfaddef bwrglera fflat ym Mangor.

Dedfrydwyd Terence Lloyd, 26 oed, o Ffordd Tan y Bryn i naw mlynedd o garchar am y lladrad ac fe gafodd Andrew Bain, 34 oed, o Drem y Garnedd ei garcharu am naw mlynedd am yr un drosedd.

Cafwyd y tri yn euog o ladrad wedi achos llys ym mis Ebrill eleni.

'Gwaedu'n helaeth'

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod gan Ricky a Terence Lloyd ddrylliau ffug a'u bod yn gwisgo masgiau.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry fod y lladrad arfog hwn yn rhagfwriadol ac yn cynnwys ymosodiad ar ddyn.

Clywodd y llys nad oedd Bain yn gwisgo masg i sicrhau y byddai dioddefwr y lladrad a'r ymosodiad yn agor y drws i rywun yr oedd yn ei adnabod.

Dywedodd y barnwr fod y dioddefwr yn meddwl bod y drylliau yn rhai go iawn am gyfnod.

"Cafodd y dioddefwr ei daro ddwywaith yn ei ben gan arf," meddai'r Barnwr Parry.

"Roedd e'n gwaedu'n helaeth ac fe gafodd ei gicio yn ei gefn ac yng nghefn ei ben tra'i fod ar y llawr."

'Lladrad hurt'

Terence a Ricky Lloyd gyflawnodd yr ymosodiad.

Dywedodd Simon Mintz, oedd yn amddiffyn Terence Lloyd nad oedd yn derbyn y drosedd.

Dywedodd Mr Mintz gallai'r niwed i'r dioddefwr "wedi bod yn llawer gwaeth".

Dywedodd Jonathan Austin, oedd yn amddiffyn Bain, fod ei gleient yn derbyn rheithfarn y rheithgor a'i fod wedi cyfaddef cyflawni'r drosedd.

Dywedodd Bain ei fod yn edifar, bod y lladrad yn "hurt" a bod y dioddefwr yn ffrind iddo.

Wedi'r achos llys, dywedodd y Ditectif Gwnstabl Arwel Jones: "Roedd yr ymchwiliad yn un hir.

"Bydd trigolion Bangor yn teimlo rhyddhad na fydd y tri unigolyn peryglus hyn yn cerdded strydoedd y ddinas am gyfnod hir."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol