Wardeniaid traffig yn ôl ar strydoedd Ceredigion

  • Cyhoeddwyd
Ceir wedi eu parcio ar bafin yn AberystwythFfynhonnell y llun, BBC news online
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd nifer o geir eu parcio ar bafin yn Aberystwyth y llynedd

Mae wardeniaid traffig yn cerdded strydoedd Ceredigion am y tro cyntaf ers blwyddyn.

Gwnaeth yr heddlu roi'r gorau i wasanaeth wardeniaid traffig y sir ar Fai 31 y llynedd pan gafodd y gwasanaeth ei drosglwyddo i'r cyngor sir.

Bu dau warden traffig yn gweithio i Heddlu Dyfed-Powys yn Aberystwyth ac un arall yn gweithio yn Aberteifi a threfi eraill Ceredigion.

Mae chwe Swyddog Gorfodi Sifil (SGS) newydd wedi bod yn gosod rhybuddion ar gerbydau sydd wedi eu parcio'n anghyfreithlon ers Dydd Mawrth diwethaf.

System newydd

Bydd y chwech SGS yn gweithio ar strydoedd y sir ac yn cadw llygad ar feysydd parcio'r cyngor sir.

Mae'r cyngor yn bwriadu rhoi cosb o £50/£70 ond bydd gyrwyr yn gallu talu hanner y gosb neu £25/£50 os byddan nhw'n talu'r gosb o fewn 14 diwrnod.

Flwyddyn yn ôl dywedodd Cyngor Ceredigion y byddai'n cymryd cyfnod sylweddol o amser i drefnu'r system newydd.

Y llynedd honnodd arweinwyr busnes Aberystwyth fod yna 'anhrefn' ar strydoedd y dref wedi i'r gwasanaeth wardeniaid ddod i ben.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn Aberystwyth roedd nifer o gerbydau wedi eu parcio yn anghyfreithlon ar linellau melyn dwbl, mewn mannau llwytho, mewn mannau ar gyfer gyrwyr anabl, a hyd yn oed ar y pafin.

Mae arweinwyr busnes yn honni bod siopau'r dref wedi dioddef yn ystod y flwyddyn a bod rhai siopwyr wedi osgoi Aberystwyth oherwydd yr 'anhrefn' honedig.

'Parcio anghyfreithlon'

Dywedodd cadeirydd Siambr Fasnach Aberystwyth, Chris Mackenzie-Grieve: "Gyrwyr nwyddau, pobl anabl a thrigolion y dref gafodd eu heffeithio fwyaf.

"Roedd pobl yn gadael eu ceir yn yr un lle am ddyddiau, yn bennaf yn ystod adegau'r flwyddyn pan oedd myfyrwyr yn byw yma.

"Rwy'n gobeithio y bydd trefn yn cael ei hail-sefydlu ddydd Llun."

Yn ôl Maer Aberteifi, Mark Cole, mae parcio anghyfreithlon wedi bod yn broblem yn y dref honno hefyd.

Ffynhonnell y llun, BBC News online
Disgrifiad o’r llun,
Ceir wedi eu parcio ar linellau melyn dwbl yn Aberystwyth

Dywedodd Mr Cole: "Rwyf wedi derbyn nifer o alwadau yn ystod y 12 mis diwethaf gan drigolion Aberteifi sydd wedi dioddef o barcio anystyriol."

Mae Cymdeithas Foduro'r AA wedi cyhuddo gyrwyr y sir o barcio "hunanol iawn a allai fod yn beryglus".

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Ceredigion: "Mae tîm gorfodi parcio wedi ei benodi gan gynnwys goruchwyliwr a chwe SGS llawn amser.

"Byddant yn gweithio saith niwrnod yr wythnos gan gynnwys nosweithiau a Gwyliau'r Banc."

Dywedodd Maer Aberystwyth, Dylan Williams, ei fod yn croesawu cyflwyno'r system newydd gan ychwanegu ei fod yn gobeithio y byddai pobl yn eu parchu.

Ychwanegodd: "Mae'r dref wedi dioddef tipyn o anhrefn yn ystod y 12 mis diwethaf.

"Mae rhai gyrwyr wedi bod yn anghyfrifol iawn nad ydynt wedi ystyried gyrwyr eraill a cherddwyr." l."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol