Ymchwilio i amgylchedd hanesyddol Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Un o dri safle treftadaeth y byd yw Pont Traphont Pontcysyllte

Fe fydd un o bwyllgorau'r Cynulliad yn cynnal ymchwiliad i bolisi Llywodraeth Cymru ar yr amgylchedd hanesyddol.

Mae Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol yn ceisio barn pobl ynghylch pa mor effeithiol yw Llywodraeth Cymru wrth ofalu am adeiladau a chofadeiladau hanesyddol Cymru.

Bydd ymchwiliad y pwyllgor yn canolbwyntio ar nifer o faterion, gan gynnwys pa mor effeithiol yw systemau presennol Llywodraeth Cymru i ddiogelu a rheoli adeiladau a chofadeiladau hynafol, safleoedd archeolegol a morol yn ogystal â pharciau, tirweddau a gerddi hanesyddol.

Bydd yr ymchwiliad hefyd yn ystyried beth fyddai'r goblygiadau pe bai swyddogaethau Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru a sefydliadau eraill, gan gynnwys Cadw, yn cael eu cyfuno.

Mae gan Gymru dri Safle Treftadaeth y Byd, 34,000 o gofadeiladau cofrestredig ac adeiladau rhestredig, a thros 400 o barciau, tirweddau a gerddi hanesyddol rhestredig.

Bil Treftadaeth

"Mae gan Gymru gyfoeth o hanes amrywiol, a daw'r hanes hwnnw'n fyw drwy ein holl leoliadau hanesyddol ledled y wlad," meddai Ann Jones, Cadeirydd y Pwyllgor.

"Mae'r ymchwiliad yn amserol, gan fod Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyflwyno Bil Treftadaeth yn 2014-15.

"Mae Huw Lewis, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, hefyd wedi sefydlu gweithgor i edrych ar sut y gall swyddogaethau Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru gael eu cyfuno â swyddogaethau sefydliadau eraill, gan gynnwys Cadw."

Dylai unrhyw un sy'n dymuno cyflwyno gwybodaeth a thystiolaeth i'r ymchwiliad wneud hynny naill ai drwy e-bost: Pwyllgor.CCLlL@cymru.gov.uk neu drwy ysgrifennu at: Y Clerc, Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1NA.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tystiolaeth yw Mehefin 29 2012.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol