Swyddfa'r Post yn Sir Gâr yn ennill gwobr digidol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Win a Richard Morgan yn helpu cwsmeriaid i fynd ar y we

Un o swyddfeydd post Sir Gaerfyrddin sydd wedi ennill Gwobr Pencampwyr Digidol y DG.

Cafodd Win a Richard Morgan, sy'n rhedeg Swyddfa'r Post Llangadog, eu henwi yn Bencampwyr Digidol Swyddfa'r Post 2012 yng Nghynhadledd Ddigidol Genedlaethol Go ON (ND2012) yn Llundain.

Llwyddodd y ddau, sydd wedi ennill gwobrau gan amryw o sefydliadau dros y blynyddoedd diwethaf am eu gwaith yn adfywio'u cymuned wledig, i greu argraff ar y beirniaid â'u brwdfrydedd mawr yn helpu cwsmeriaid i fynd ar-lein.

Cafodd y ddau eu cydnabod am amrediad o weithgareddau, gan gynnwys sefydlu caffi rhyngrwyd yn eu cangen.

Flwyddyn yn ddiweddarach, ar y cyd â gwirfoddolwyr lleol, roedden nhw'n gyfrifol am sefydlu menter i gymell y defnydd o gyfrifiaduron yn y gymuned trwy gynnig gwersi un-i-un ar sut i ddefnyddio cyfrifiadur a thynnu lluniau digidol.

Maen nhw wedi targedu eu hymdrechion yn bennaf ar bobl dros eu hanner cant oed, y di-waith a rhieni sengl.

Calendr

Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, maen nhw wedi trefnu gweithgareddau i gyd-fynd ag Wythnos Ddysgu'r Oedolion.

Defnyddiwyd yr wythnos ganddyn nhw yn ganolbwynt i gwsmeriaid llwytho eu ffotograffau digidol i greu calendr pentref.

Disgrifiad o’r llun,
Maen nhw'n cynnig gwersi un-i-un

Mae'r enillion o werthu'r calendr yn helpu i dalu am ragor o wersi cyfrifiadur i bentrefwyr.

Maen nhw hefyd wedi darparu hyfforddiant a chymorth i gwsmeriaid fel eu bod yn dod yn gyfarwydd â lawrlwytho ffurflenni yn y gangen, chwilio am wybodaeth ar-lein, a gwybod sut i ddefnyddio technoleg i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a pherthnasau dramor.

"Rydym wrth ein bodd yn derbyn y wobr hon gan Swyddfa'r Post i gydnabod ein gwaith yn helpu ein cwsmeriaid i elwa ar y manteision o fod ar-lein," meddai'r ddau.

"Rydym yn hoffi gwasanaethu ein cymuned leol.

"Mae amryw o'r rhai a fu'n gwsmeriaid yn ffrindiau erbyn hyn.

"Yn ôl ein profiad, mae ar bobl angen ychydig o anogaeth a chymorth i fynd ar-lein ac rydym o'r farn nad oes unrhyw le gwell i wneud hynny nag yn y Swyddfa Bost, sydd wrth galon ein cymuned.

"Mae'n gyffrous i ni weld pobl a oedd ddechrau ag ofn cyffwrdd â chyfrifiadur yn gweld drosto'u hunain y manteision y gall cyfrifiadur ddod i'w bywydau."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol