Dyn wedi ei achub o dân mewn fflat yn Aberdaugleddau

Cafodd dyn ei achub o fflat oedd ar dân gan ddiffoddwyr yn Aberdaugleddau fore Llun.

Cafodd y dyn ei dynnu drwy ffenest llawr cyntaf y fflat gan aelodau o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru oedd wedi dringo ysgol i'w achub.

Dechreuodd y tân yn gegin y fflat yn Lôn Howarth tua 5am.

Cafodd y dyn driniaeth gan barafeddygon am effaith anadlu mwg ond gwrthododd fynd i'r ysbyty.

Cafodd y fflamau eu diffodd gan bedwar diffoddwr tân.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.