Traffig
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Trafod tagfeydd traffig yr Urdd

4 Mehefin 2012 Diweddarwyd 14:08 BST

Mae tagfeydd difrifol yn ardal Caernarfon a Maes yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nglynllifon ddydd Llun.

Adroddiadau am dagfeydd dros wyth milltir drwy Gaernarfon.

Dylan Jones fu'n holi rhai Eisteddfodwyr a Chyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd, Aled Siôn.