Aled Wyn Clark yw Prif Gyfansoddwr yr Urdd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Aled Wyn Clark enillodd Y Fedal Gyfansoddi yn Eisteddfod yr Urdd 2012

Aled Wyn Clark yw Prif Gyfansoddwr Eisteddfod Yr Urdd Eryri 2012.

Daw o Brestatyn, Sir Ddinbych, ac fe dderbyniodd ei addysg yn Ysgol Y Llys, Prestatyn, ac Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy.

Dyma'r trydydd tro i Aled gystadlu ac mae ar hyn o bryd yn aros am ganlyniadau ei radd ar ôl treulio tair blynedd yn astudio Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Derbyniodd Aled Fedal Goffa Grace Williams a roddwyd eleni gan Bwyllgor Chwilgig.

Roedd hefyd yn derbyn Gwobr Glyn Jones, sef £400 yn rhodd gan Ymddiriedolaeth Pendyrys.

13 ymgais

Gareth Glyn oedd y beirniad ar y 13 ymgais.

"Doedd 'na'r un ymgais wael ac arwydd o safon y gystadleuaeth oedd i mi newid fy meddwl sawl tro cyn penderfynu pwy oedd yn dod i'r brig," meddai.

"Mae'n golygu bod rhai aflwyddiannus wedi eu hystyried o ddifri am y brif wobr."

Dywedodd bod y gwaith buddugol, Awel Hwyrnos, yn dangos gwybodaeth drylwyr o natur y ddau offeryn, y delyn a'r clarinét.

'Profiadol'

"Mae hefyd yn gwybod am dechnegau estynedig yr offerynnau.

"Cydweithio effeithiol rhwng yr offerynnau, triniaeth gelfyddyd o'r nawsau ac o fewn strwythur rhydd elfennau sy'n ail ymddangos.

"Mae'n amlwg i mi bod Awel Hwyrnos eisoes yn brofiadol ym maes cyfansoddi ac mewn cerddoriaeth yn gyffredinol.

"Dwi'n hyderus y bydd yn cael llwyddiant yn ei yrfa neu ei gyrfa.

"Mae Awel Hwyrnos yn medru llunio darn effeithiol dros ben yn yr arddull sydd wedi ei dewis."

Anogaeth

Dywedodd Aled fod y diddordeb mewn cyfansoddi ers yn ddisgybl a'i fod wedi cael llawer o anogaeth werthfawr oddi wrth ei athrawon Cerdd, ei deulu a ffrindiau.

"Yr wyf wedi bod yn aelod o'r Urdd ers yr ysgol gynradd - enillais ddwy wobr gyntaf yn y gystadleuaeth Gyfansoddi (categori Bl.10 i 13) yn 2006 a 2008 a chefais ail yng nghystadleuaeth y Fedal Gyfansoddi yn 2010 a 2011.

"Yn fy amser hamdden rwy'n hoffi gwrando ar gerddoriaeth ffilm a chlasurol a chyfrannu tuag at amrywiaeth o brosiectau ffilm amaturaidd.

'Uchelgais'

"Fy uchelgais yw parhau i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth gerddorol gyda'r gobaith o gyfansoddi ar gyfer ffilm a / neu deledu yn y dyfodol."

Yn ail roedd Rhydian Gwyn Lewis o Gaernarfon ac yn drydedd roedd Alys Hughes, Rhanbarth Meirionnydd.

Y dasg oedd cyfansoddi naill ai:

  • cylch o ganeuon ar eiriau Cymraeg o ddewis y cystadleuydd;
  • rhangan neu gytgan i unrhyw gyfuniad o leisiau ar eiriau Cyrmaeg o ddewis y cystadleuydd;
  • cyfansoddiad i un neu ddau offeryn;
  • cyfansoddiad i ensemble offerynnol.

Cafodd y seremoni ei noddi gan Goleg Meirion Dwyfor.