Cymeradwyo cais i godi ysgol Gymraeg

  • Cyhoeddwyd
Safle'r ysgol newyddFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Roedd rhai o'r trigolion lleol yn anhapus gyda'r lleoliad

Mae cynghorwyr Wrecsam wedi pleidleisio mewn egwyddor i gymeradwyo cais i godi ysgol gynradd Gymraeg newydd yn y sir.

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor cynllunio, Mike Morris, bod rhai o'r amodau am y cais wedi eu newid, ond bod y cais i bob pwrpas wedi cael sêl bendith yr awdurdod.

Cafodd caniatâd amlinellol ei roi i godi ysgol newydd yn Wrecsam ym mis Ionawr 2011.

Ar y pryd dywedodd swyddogion addysg fod angen codi ysgol yng ngogledd y dref er mwyn ymateb i'r galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg.

Roedd rhai pentrefwyr yng Ngwersyllt wedi gwrthwynebu'r cais i godi'r ysgol ar dir gwyrdd Parc Gwledig Dyfroedd Alun.

Ffrwd Gymraeg

Nos Lun roedd swyddogion wedi argymell y dylai cynghorwyr gymeradwyo'r cynllun i godi'r ysgol newydd gwerth £5.9 miliwn ar gyfer 210 o ddisgyblion.

Bwriad y cyngor yw ei hagor erbyn mis Medi 2013.

Mae'r cais yn cynnwys dau gae chwarae fydd hefyd yn cael eu defnyddio gan y gymuned leol.

Roedd gwrthwynebwyr yn ofni bod y buddsoddiad mewn addysg Gymraeg ar draul gwella adeiladau ac adnoddau ysgolion cynradd eraill Gwersyllt.

Roedd rhai wedi dadlau y dylid ehangu un o ysgolion presennol Gwersyllt a chynnig ffrwd Gymraeg.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol