Mwy o oedi i yrwyr sydd am gyrraedd Glynllifon

  • Cyhoeddwyd
Tagfeydd ar y ffordd i mewn i Eisteddfod yr UrddFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae tagfeydd wedi bod ar y ffordd i'r Urdd

Er gwaetha newid cynlluniau traffig Eisteddfod yr Urdd mae 'na oedi wedi bod i rai oedd am gyrraedd y Maes yng Nglynllifon.

Ar un adeg fore Mawrth roedd adroddiadau bod tagfeydd yn cyrraedd cylchdro Llanwnda ger modurdy Dinas, dair milltir o'r safle.

Erbyn hanner dydd roedd problemau ar yr A499 o gyfeiriad Pwllheli a thagfeydd mor bell â Llanaelhaearn.

Roedd y trefnwyr, ddywedodd bod y sefyllfa wedi gwella yn y prynhawn, wedi gofyn i bobl ddefnyddio'r A487 o Gaernarfon i Gricieth yn hytrach na'r A499.

Cydnabod

Dywedodd Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Aled Siôn, eu bod yn cydnabod bod problemau wrth gyrraedd a gadael yr Eisteddfod a'u bod yn ymddiheuro.

"Mae oedi wedi bod ond oedi disgwyliedig o ran maint yr Eisteddfod."

Roedd yr Eisteddfod wedi torri record ddydd Llun, meddai, a 23,913 wedi ymweld â'r safle.

Dywedodd fod 6,000 o geir yn y maes parcio.

Ddydd Llun roedd adroddiadau bod pobl yn eu ceir am oriau wedi tagfeydd wyth milltir o hyd yn ardal Caernarfon.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Eisteddfod, Heddlu Gogledd Cymru a Chyngor Gwynedd: "Fel sy'n arferol yn achos digwyddiadau mawr fel Eisteddfod yr Urdd, mae'r cynlluniau traffig yn cael eu hadolygu'n gyson er mwyn asesu a oes modd gwella'r sefyllfa ar gyfer gweddill yr ŵyl.

'Yn fuan'

"Bydd rhai newidiadau i'r cynlluniau traffig ar gyfer gweddill yr wythnos.

"Ein cyngor i ymwelwyr â'r Maes yw cychwyn eu taith yn fuan, dilyn yr arwyddion, ac i bobl leol ddefnyddio'r gwasanaethau trafnidiaeth cyhoeddus a'r bysiau wennol i'r Maes o Gaernarfon a Phwllheli os oes modd."

Yn yr Eisteddfod mae 15,000 o gystadleuwyr ac mae disgwyl hyd at 100,000 o ymwelwyr yn ystod yr wythnos.