BBC Cymru Fyw

Arestio dau wedi lladrad mewn siop

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionDylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu
Mae Heddlu Gwent yn ymchwilio i ddigwyddiad mewn siop yn Nhre-lyn ger y Coed Duon pan gafodd aelod staff anafiadau difrifol i'w ben.
Yn ôl yr heddlu, fe aeth dyn i mewn i siop Spar ar yr Heol Fawr tua 4.20pm brynhawn Llun a tharo gweithiwr â bar metel cyn i'r til gael ei ddwyn.
Mae dau ddyn wedi'u harestio ar amheuaeth o ladrata, y naill yn 27 oed o Dredegar Newydd a'r llall yn 22 oed o'r Coed Duon.
Aed â gweithiwr y siop, dyn 26 oed, i Ysbyty Brenhinol Gwent, Casnewydd, cyn cael ei ryddhau'n ddiweddarach.
Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio'r heddlu ar 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555111.

Straeon perthnasol

  • Gwasanaeth derbynfa i ddiflannu mewn rhai o orsafoedd Heddlu Gwent