Parti 90 oed i'r Urdd ar y Maes yn Eryri

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mistar Urdd yng nghanol y balwns ar gyfer y Parti ar y Maes

Roedd 'na gacen penblwydd enfawr a digon o ddathlu ar Faes Eisteddfod yr Urdd yn Eryri wrth i fudiad Urdd Gobaith Cymru ddathlu penblwydd yn 90 oed.

Bore Mawrth cafwyd parti mawreddog gyda cherddoriaeth, cyflwynwyr Stwnsh ac actorion Rownd a Rownd yn y babell yn dymuno'n dda i'r mudiad.

Yn ogystal â chacen roedd 'na anrheg bach i bawb hefyd.

Yno yr oedd gwestai arbennig, Mena Jones, Elizabeth Jones ac Eryl Seddon,

Mena Jones, sy'n 99 oed, oedd un o'r aelodau cyntaf i'r mudiad.

Yn wreiddiol o Lanuwchllyn fe wnaeth hi ymaelodi gyda'r Urdd ym mis Ionawr 1922 yn 9 oed.

Erbyn hyn mae hi'n byw yng Nghartref Hafod y Gest, Porthmadog, ac roedd yn falch iawn o gael bod ar y Maes i ddathlu'r achlysur arbennig.

Tyfu

"Un o Sir Fôn oedd yr aelod cyntaf ond ro'n i a fy mrawd yn y 20au o ran rhif aelodath," meddai.

"Dwi'n falch iawn o fod yn y dathliad a gweld bod y mudiad yn parhau.

"Mae'r Urdd wedi cynyddu ers y cychwyn ac fe fyddai pobl yn falch iawn ohono."

Disgrifiad o’r llun,
Un o aelodau cyntaf yr Urdd, Elizabeth Jones

Cafodd Elizabeth Jones ei geni yn 1917 yng Ngherrigydrudion, ac mae hi'n cofio ennill am ysgrifennu traethawd am gestyll Cymru yn Eisteddfod Corwen 1929.

Dywed iddi dderbyn tocyn llyfr fel gwobr a chael ysgwyd llaw Syr Ifan ab Owen Edwards, sylfaenydd yr Urdd.

Un o Fethesda oedd Eryl Seddon, ond bellach mae hi'n byw yn Llanfairfechan.

Roedd hi'n un o'r aelodau aeth ar daith i'r Almaen gyda'r Urdd yn 1952 yn 18 oed - taith eithaf chwyldroadol ar y pryd o gofio mor agos oedd hi at ddiwedd y rhyfel.

"Yn 15 oed roeddwn yn aelod o Aelwyd Ogwen yn y 1940au ac yn cael profiadau o ddawnsio gwerin yn bennaf a chystadlu yn yr Eisteddfod.

"Roedd y profiad o fynd i'r Almaen yn braf iawn ond oherwydd ei fod yn fuan ar ôl y rhyfel roedd pobl y pentref ddim yn meddwl y dylen ni fynd.

"Ond dwi'n falch iawn i fod yn rhan o'r dathliad yma heddiw yn Eryri."

Partïon

Dywedodd Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr Urdd, bod hi'n mynd i fod yn ddiwrnod mawr i "gael dathlu yn ein prifwyl, yng nghwmni cannoedd o'n haelodau a chyn aelodau.

"Mae hi'n 90 mlynedd ers i Syr Ifan ab Owen wahodd plant Cymru i ymuno ag ef i sefydlu mudiad cyffrous a blaengar ac rydym yn ffyddiog fod yr Urdd yn parhau i fod yn gyffrous ac yn berthnasol i fywydau pobl ifanc yng Nghymru."

Roedd prif ddathliadau'r penblwydd ar Ionawr 27 2012 pan fu dros 25,000 o blant a phobl ifanc yn cynnal partïon yn eu hysgolion.

Roedd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn bresennol mewn parti arbennig yn Llangrannog a chafodd y mudiad gyfarchiad arbennig gan Brif Weinidog Prydain, David Cameron.

Cynhyrchwyd cd newydd hefyd i gyd-fynd gyda'r dathlu, sydd ar werth ym Mhentref Mistar Urdd am £3 neu o siop yr Urdd ar y we urdd.org/siop.

Mae'n cynnwys tair fersiwn o Hei Mistar Urdd - y wreiddiol gydag Emyr Wyn yn 1977, fersiwn grŵp Cic yn 2001 a'r fersiwn fwyaf diweddar gyda Rapsgaliwn, gyhoeddwyd yn Eisteddfod yr Urdd Abertawe 2011.