Urdd: Traffig yn llifo'n well

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Yn gynharach yn yr wythnos roedd tagfeydd ar y ffordd i'r Urdd

Mae'n ymddangos bod Eisteddfodwyr yn hapusach eu byd fore Mercher wrth deithio i'r Maes yng Nglynllifon.

Yn ôl gohebydd BBC Radio Cymru, Gwenllian Glyn, roedd y traffig yn llifo'n dda fore Mercher.

Dywedodd fod 'na fwy o swyddogion yn rheoli'r traffig, gan leihau'r ddibyniaeth ar oleuadau traffig, a bod system fwy effeithiol yn rhannu traffig i'r safle a thraffig arall.

Ddydd Mawrth fe wnaeth Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd ymddiheuro am yr anghyfleustra i filoedd ddydd Llun oherwydd tagfeydd o hyd at chwe milltir o hyd.

Roedd rhai Eisteddfodwyr wedi gadael eu ceir ar ymyl y ffordd fel bod cystadleuwyr yn gallu cerdded neu redeg i'w rhagbrofion.

Torri record

Roedd yr Eisteddfod wedi torri record ddydd Llun a 23,913 wedi ymweld â'r safle.

Dywedodd yr Urdd fod tua 6,000 o geir yn y maes parcio.

Ar un adeg fore Mawrth roedd adroddiadau bod tagfeydd yn cyrraedd cylchdro Llanwnda ger modurdy Dinas, dair milltir o'r safle.

Erbyn 5.10pm ddydd Mawrth dywedodd gohebydd BBC Cymru, Elen Wyn: "Mae petha'n rhedeg yn well ac mae mwy o heddlu a swyddogion diogelwch yma i sortio'r broblem."

Dydd Mawrth fe ddaeth 24,521 i'r Maes.

Yn yr Eisteddfod mae 15,000 o gystadleuwyr ac mae disgwyl hyd at 100,000 o ymwelwyr yn ystod yr wythnos.