Urdd: Cynnal adolygiad o'r ŵyl

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Bwrdd yr Eisteddfod wedi penderfynu cynnal adolygiad o'r ŵyl er mwyn paratoi at ddathliadau'r can mlynedd yn 2022

Dan gadeiryddiaeth y Barnwr Nic Parry mae Eisteddfod yr Urdd wedi sefydlu Gweithgor i greu strategaeth ar gyfer dyfodol yr ŵyl.

Bwriad y Gweithgor yw cyflwyno argymhellion i Gyngor yr Urdd eu hystyried, a bydd yr argymhellion hynny yn ffrwyth gwaith ymchwil eang.

Bydd y gwaith ymchwil yn cynnwys cyfarfodydd grwpiau ffocws, grwpiau cwsmer, cyfweliadau, a holiaduron gydag ystod eang o gwsmeriaid yr Eisteddfod.

Mae'r gwaith eisoes wedi dechrau gyda'r Eisteddfod yr wythnos hon yn holi ymwelwyr beth hoffen nhw ei weld ar y Maes ymhen deng mlynedd.

'Ymgynghoriad cenedlaethol'

"Rydyn ni'n cynnal ymgynghoriad cenedlaethol ac yn gofyn i bobl beth hoffen nhw ei weld yn wahanol fel modd o gasglu barn y bobl," meddai Nic Parry.

Ychwanegodd: "Mae cynllunio at y dyfodol yn allweddol yn enwedig yng ngoleuni'r wasgfa ariannol bresennol, sefyllfa sy'n cael effaith ar amryw o bartneriaid yr Eisteddfod o lywodraeth ganolog a lleol, darlledwyr, noddwyr, arddangoswyr, busnesau, costau cludiant.

"I'r perwyl hynny, dwi'n gobeithio bydd y Gweithgor yn gallu arwain y ffordd ar ddatblygiadau newydd i'r ŵyl yn y dyfodol, a dwi'n edrych ymlaen at weld ble fydd y trafodaethau yn ein harwain."

Ymysg y themâu fydd o dan sylw bydd Maes yr Eisteddfod a materion technegol, y maes carafannau a'r meysydd parcio, gweithgaredd ac atyniadau'r Maes, materion cystadlu - o ddewis testunau i'r Eisteddfodau Cylch a Sir - marchnata a chyfathrebu, darlledu o'r ŵyl, gwirfoddolwyr a chyllido'r Eisteddfod.

Gyda'r Urdd yn dathlu 90 mlynedd eleni, mae Bwrdd yr Eisteddfod wedi penderfynu cynnal adolygiad o'r ŵyl er mwyn paratoi at ddathliadau'r can mlynedd yn 2022.