Archfarchnad: Ymgyrch gan fusnesau Llanrwst

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae yna bryderon ynglyn â phosibilirwydd codi archfarchnad newydd yn Llanrwst

Mae cwmni adeiladu wedi dweud eu bod yn gobeithio codi archfarchnad yn Llanrwst ac y gallai ei drysau fod ar agor ymhen dwy flynedd a hanner.

Yn ôl Martin Ridgway, cyfarwyddwr cwmni CPG, mae'n debygol y bydd y cwmni yn cyflwyno cais cynllunio i godi archfarchnad 20,000 troedfedd sgwâr yn Llanrwst "cyn diwedd y flwyddyn".

Cyngor Conwy sy'n berchen ar y safle ar gyrion y dref.

Dywedodd llefarydd ar ran Tesco wrth BBC Newyddion Ar-lein eu bod wedi trafod gyda chwmni CPG ond nad oedd "unrhyw gynlluniau penodol" i adeiladu archfarchnad yn Llanrwst ar hyn o bryd.

"Mae'n wir dweud ein bod ni, fel nifer o gwmnïau masnachu eraill, wedi siarad â'r datblygwyr ond nid oes gennym unrhyw gynlluniau penodol i godi archfarchnad yn Llanrwst yn y dyfodol agos," meddai.

Ychwanegodd Mr Ridgway eu bod "wedi cydweithio â Tesco i greu archfarchnad yn Llanrwst a symud y ganolfan wastraff allan o'r dref ers sawl blwyddyn".

"Pe bai'r cais hwnnw'n llwyddiannus rwy'n awgrymu y byddai'n cymryd tua blwyddyn i ail leoli'r ganolfan cyn i ni allu dechrau adeiladu'r archfarchnad.

"Felly mae Tesco yn dweud y gwir wrth ddweud nad oes ganddyn nhw gynlluniau penodol i godi archfarchnad 'yn y dyfodol agos'."

Mae grŵp ymgyrchu lleol yn gwrthwynebu'r cynlluniau.

'Lladd canol y dref'

Dywedodd Cadeirydd y Grŵp, Dwynwen Berry o siop Bys a Bawd yn Llanrwst: "'Dan ni ddim isio canolfan gyfnewid gwastraff ddrewllyd, llychlyd a swnllyd yn difetha'r ffordd i mewn i'r dref nac archfarchnad fawr yn lladd canol y dref a difetha popeth sy'n gwneud y dref yn unigryw.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae ymgyrchwyr yn poeni y bydd siopau yn cau o ganlyniad i agor archfarchnad Tesco

"Rydym am fod yn barod i wrthwynebu cais cynllunio pe bai'n cael ei gyflwyno ym mis Gorffennaf neu fis Awst pan mae llawer o bobl ar eu gwyliau."

Mae'r gwrthwynebwyr wedi honni y bydd y cynllun yn cynnwys dymchwel adeiladau sy'n gartref i'r Orsaf Heddlu, yr orsaf ambiwlans a llyfrgell y dref er mwyn creu maes parcio ar gyfer yr archfarchnad,

Byddai adeiladu newydd yn cael eu codi ar gyfer y ddwy orsaf a'r llyfrgell.

Mae Deiniol ap Dafydd, o Blas ar Fwyd, yn cyflenwi siopau eraill yng Nghymru.

Dioddef

Dywedodd fod llawer o'i gwsmeriaid wedi dioddef pan agorwyd archfarchnad Tesco yn eu trefi nhw - yn Rhuthun, Llandrindod, Y Trallwng a'r Drenewydd.

Dywedodd Justin McIlveen, perchennog siop Spar Llanrwst, fod tystiolaeth yn dangos y byddai Tesco yn agor ei drysau yn Llanrwst yn arwain at "ostyngiad mewn busnes o 30% i 40%."

"Petawn ni'n colli 30% o'n trosiant, yna fydden ni ddim yn gallu gwneud elw digonol i gadw'n agored a byddai rhaid cau."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Conwy: "Mae'n hen hanes bod y cyngor yn ystyried ailddatblygu ardal Plas yn Dre yn Llanrwst.

"Mae'n debygol y bydd datblygiadau a chyfleoedd yn y dref o ganlyniad i hynny ac y bydd ymgynghori ar yr adeg briodol."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol