Gwella darpariaeth yng ngwersyll Llangrannog

  • Cyhoeddwyd
Gwersyll yr Urdd Llangrannog
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd y gwersyll yn gallu darparu mwy o le

Fe fydd adeiladu bloc llety newydd yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog yn dechrau ddiwedd yr haf.

Mae'r Urdd wedi derbyn £317,500 drwy Gyngor Sir Ceredigion o Gronfa Axis 3 Cynllun Datblygu Gwledig i Gymru 2007-13.

Yn y bloc cysgu bydd 128 o welyau ychwanegol ynghyd ag wyth stafell lle bydd pâr o welyau.

Ar ôl gorffen adeiladu'r bloc bydd y gwersyll yn cynnig llety i 500.

Dywedodd yr Urdd y byddai'r bloc llety'n "ehangu sylfaen busnes y gwersyll".

Mae Gwersyll Llangrannog yn anelu at ddarparu ar gyfer twristiaid ar wyliau gweithgareddau fel pysgota, cerdded, beicio a hefyd farchogaeth, yn enwedig o gofio bod Canolfan Ferlota Llangrannog wedi ei hagor yn 2009 a Llwybr Arfordirol Ceredigion yn 2008.

'Pum Seren'

"Trwy wella'r cyfleusterau llety, y gobaith yw gwella'r gwasanaeth i gwsmeriaid cyfredol gyda'r gallu i ddenu cwsmeriaid newydd yn ogystal ag edrych i geisio am Raddfa Pum Seren Croeso Cymru ar gyfer Canolfannau Awyr Agored," meddai Steff Jenkins, Cyfarwyddwr Gwersyll Llangrannog.

Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na gegin newydd yng Nglan-llyn

"Bydd y cynllun yn creu 6.5 swydd yn ychwanegol at y 105 sydd yn cael eu cyflogi'n barod a'r amcangyfrif yw bod y gwersyll yn cyfrannu £3 miliwn i'r economi lleol oherwydd ein polisi o gefnogi cyflenwyr a busnesau lleol."

Dros y gaeaf y bu'r gwaith ar gegin newydd i Lan-llyn a agorwyd dros wyliau'r Pasg.

Roedd y prosiect yn rhan o gynllun Canolfan Ragoriaeth Eryri, cynllun a ddatblygwyd gyda chefnogaeth ac arweiniad Cyngor Gwynedd.

Roedd Glan-llyn hefyd wedi derbyn cymorth ariannol i greu cegin newydd ac fe gafodd gwaith uwchraddio sylweddol ei wneud ar y caban bwyta.

'Buddsoddiad mawr'

"Mae'r gwaith wedi gweddnewid y gwersyll yn llwyr ac mae'n fuddsoddiad mawr yn nyfodol y Gwersyll," meddai Huw Antur, Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Glan-llyn.

"Er bod pedwar mis yn gyfnod hir o ran gwaith ar y safle, aeth popeth yn hwylus a hoffem ddiolch i bawb am eu hamynedd yn ystod y cyfnod."

Sicrhawyd cefnogaeth ariannol i'r prosiect gan y Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru, Cyngor Gwynedd, yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear, Parc Cenedlaethol Eryri a Phartneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru.

Derbynfa

Wrth ail-leoli'r gegin, roedd cyfle i droi yr hen gegin yn dderbynfa, ystafell gyfarfod a swyddfeydd.

Mae ail ran datblygiad Glan-llyn yn golygu adeiladu bloc llety newydd ger bloc llety Llys Aran - a 24 yn fwy o welyau.

A bydd caban sychu penodol i'r bloc ynghyd â dwy ystafell gyfarfod newydd.

Yn lle 196 bydd 220 yn gallu aros yno.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol