Codi ymwybyddiaeth am beryglon croesfannau

  • Cyhoeddwyd
Croesfan Sain Ffagan, Caerdydd
Disgrifiad o’r llun,
Un o'r croesfannau dan sylw fydd yr un yn Sain Ffagan, Caerdyd

Fe fydd tair o groesfannau rheilffordd de Cymru yn dod i sylw mewn diwrnod arbennig i godi ymwybyddiaeth yn rhyngwladol.

Y tair fydd croesfan Sain Ffagan, Llanelli a Phencoed.

Heddlu Trafnidiaeth Prydain a Network Rail fydd yn trafod y croesfannau ddydd Iau.

Bwriad Diwrnod Rhyngwladol Codi Ymwybyddiaeth Croesfannau yw cynorthwyo gyrwyr a cherddwyr i fod yn fwy ymwybodol o'r croesfannau ac i'w cynorthwyo i'w defnyddio yn gywir.

Bydd 40 o wledydd yn cynnal gweithgareddau i hyrwyddo diogelwch ger croesfannau.

Bydd swyddogion Heddlu Trafnidiaeth Prydain a Network Rail yn bresennol ger y croesfannau er mwyn cynnig cyngor a rhannu taflenni fel rhan o raglen addysgu am beryglon croesfannau.

"Mae gyrwyr yn dal i gamddefnyddio croesfannau yn ogystal â cherddwyr," meddai'r Arolygydd Gary Ash o Heddlu Trafnidiaeth Prydain.

Anwybyddu rhybuddion

"Mae 'na hanes o broblemau gyda'r croesfannau y byddwn yn rhoi sylw iddyn nhw heddiw.

"Er gwaetha rhybuddion cyson a gweithredu, mae gyrwyr yn dal i beryglu eu bywydau a bywydau eraill ar y croesfannau.

"Mae'n anhygoel meddwl bod rhai pobl yn dal i beryglu eu bywydau drwy anwybyddu goleuadau rhybudd a'r seiren ac yn mentro dros y groesfan wrth i drên agosáu.

"Addysg yw'r allwedd i bopeth a drwy roi gwybodaeth i bobl am beryglon camddefnyddio croesfannau - a sut i'w defnyddio yn ddiogel - rydym yn gobeithio lleihau nifer yr achosion yno.

"Rydym yn cydweithio yn agos gyda Network Rail yn yr ardaloedd er mwyn gwella gwybodaeth, a lle mae angen, gweithredu yn erbyn y rhai sy'n dal i'w camddefnyddio.

"Fe ddylai'r rhai sy'n diystyru'r gyfraith ac yn anwybyddu'r arwyddion ddisgwyl cael ei herlyn drwy bwyntiau ar eu trwydded yrru, dirwy ac achos llys."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol