Cyhoeddi enw gyrrwr beic modur fu farw ar yr A470 yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Lee Howeltt yn golffiwr brwd

Fe wnaeth Heddlu De Cymru ryddhau enw dyn 26 oed a fu farw ar ôl colli rheolaeth ar ei feic modur ar ffordd yr A470 yng Nghaerdydd.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ar y lôn ogleddol yn Yr Eglwys Newydd am 4.33pm ddydd Llun.

Roedd Lee Howlett yn byw yn ardal Rhiwbeina o'r ddinas.

Roedd yn gyrru beic modur Yamaha R1 coch.

Cafodd Mr Howlett, a oedd yn rheolwr dosbarth i gwmni archfarchnad, ei ddisgrifio gan ei deulu fel un llawn bywyd a golffiwr brwd.

"Fe fydd 'na golled ar ôl Lee gan bawb oedd yn ei adnabod," meddai datganiad ar ran y teulu.

"Roedd yn ŵr cariadus i Jayne, yn fab, yn frawd, ŵyr, ewythr, brawd-yng-nghyfraith, nai, cefnder a ffrind.

"Fe fyddwn yn ei gofio fel person hapus a oedd yn llawn bywyd a chariad.

"Er ei fod wedi ein gadael mor ifanc, mae ganddom y cysur ei fod yn hapus ac wedi cyflawni cymaint gan gynnwys gyrfa lwyddiannus ac roedd wrth ei fodd yn gwneud yr hyn yr oedd yn ei garu, a'i fod yn golffiwr brwd ac yn mynychu'r gym.

"Fe fyddwn ni'n cofio ei wên ac roedd bob tro yn gwneud i bobl chwerthin."

Mae Mr Howlett yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Yr Eglwys Newydd ac roedd yn gweithio i gwmni Lidl ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Mae Heddlu De Cymru yn apelio am dystion i'r hyn ddigwyddodd.

Os oes ganddoch chi wybodaeth fe ddylech chi gysylltu gydag Uned Plismona Ffyrdd Heddlu De Cymru ar 029 2063 3438.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol